20180131_181854_1024x576

Jan Olof Svensson

Tomra ASA
2017

Ved en sammenkomst med nesten 100 styreinteresserte hos Advokatfirmaet SANDS, ble vinneren kåret av tidligere vinner Odd Gleditsch.

 • Tomra Systems ASA ble etablert som panteautomatselskap i 1972 av brødrene Planke
 • I dag er Tomra representert i over 80 land, og er verdensledende innenfor sine to forretningsområder, Collection Solutions og Sorting Solutions
 • De omsatte i 2016 for NOK 6,6 mrd (NOK 4,1 på Collection og NOK 2,5 på Sorting)
 • 2016-resultatet etter skatt var på NOK 751 mill
 • Det gir en EK-avkastning på: 17,3 %
 • Gjennom strategiske kjøp og salg av virksomheter de siste årene har Tomra etablert seg som en globalt ledende aktør innenfor begge sine forretningsområder. De er nå godt posisjonert for å gjøre spennende forretninger i flere av fremtidens absolutte vekstmarkeder.
 • Selskapets utvikling har gitt en kursutvikling på 130% de siste 3 år

Jan Svenssons bakgrunn

 • Jan Svensson har vært styremedlem i Tomra Systems ASA i perioden 2012-2015, og styreleder siden 2015.
 • Han er utdannet maskiningeniør og siviløkonom.
 • Jan Svensson er VD og storeier i det svenske investeringsselskapet Latour
 • Latours hovedstrategi er å investere i sunne selskaper med proprietære produkter, sterkt vekstpotensial og gode fremtidsutsikter. Den langsiktige visjonen er å skape vekst og merverdi gjennom aktivt eierskap.
 • Jan Svensson er i dag styreleder i Oxeon AB, Nederman Holding AB, AB Fagerhult og Troax Nordic AB, samt styremedlem i Loomis AB og Assa Abloy AB.

Viktige agendapunkter i styrets arbeid:

 • Forventninger om 70% vekst i globalt matforbruk danner basis for mange av de strategiske vurderingene i styret
 • Det strategiske hovedpunktet for styrets arbeid har vært og er VEKST, både uorganisk og organisk
 • Styret fokuserer på tenkbare scenarier innen samfunnsutvikling og internasjonal markedsutvikling – hva kan representere forretningsmuligheter for Tomra?
 • Styret sørger for at administrasjonen har nok aktiviteter med tanke på oppkjøp
 • Styret sørger for at administrasjonen får nok ressurser til forretningsutvikling
 • Styret stimulerer administrasjonen til å fokusere mer på strategisk HR og på kulturutvikling

Hva preger Jan Svenssons styrelederskap?

Jan Svensson er, og opptrer som en forretningsmann, med sterkt fokus på forretningsutvikling. Han har selv utpreget gode forretningsinstinkter.

Som styreleder er hans hovedfokus at det er administrasjonen som både driver og utvikler selskapet, og at styret er en ressursbank som representerer «second opinions», og som i tillegg tilrettelegger og motiverer for de rette prioriteringene. Jan mener at «initiativet ligger hos administrasjonen, mens styret legger til rette og gir «Go»».

Videre er Jan Svenssons utgangspunkt at hvis man ikke tør å gi CEO og administrasjonen nok operasjonell frihet, da har man ikke rett CEO – og bør gjøre noe med det. Det er ikke noe alternativ at styret skal gå nærmere inn i detaljene.

Under Jans styrelederskap fokuseres det mer på forretningsutvikling enn på historiske tall, og det er litt av hans filosofi at «formalia skapar inget vãrde». Disse tilnærmingene setter sitt preg på Jans måte å lede et styre på. Styret er mer sparringpartner enn kontrollør.

Dette innebærer ikke at han ikke setter krav til administrasjonen. Tvert imot. Han mener at administrasjonen virkelig skal strekke seg når de skal presentere saker i styret. «Det skal være litt som å være oppe til eksamen». Og er ikke styret fornøyd med saksfremstillingen, får administrasjonen beskjed om å komme tilbake i neste møte.

I Jans styremøter tas det ikke nødvendigvis så mange beslutninger. Det er mer slik at styret etter en diskusjon gir administrasjonen noen styringssignaler som gir rom for iverksetting og gjennomføring.

For å skape et godt samarbeidsklima i styret vektlegger Jan bl.a. disse faktorene:

 • Riktig sammensetting av styret – komplementaritet i kompetanse og personlighet. Her samarbeider han tett med valgkomite og hodejegere
 • Han trekker veksler på styremedlemmenes ulike kompetanseområder
 • Han har en uformell og ledig stil, kan gjerne ty til humor for å løse opp en stemning
 • Han byr på seg selv. Slik byr de andre også på seg.
 • Dette skaper en trygghet og gjensidig respekt, takhøyde og konstruktive meningsutvekslinger
 • Han legger listen høyt, forventer profesjonalitet, men er ikke opptatt av formalia for formalianes egen skyld.

Det er juryens oppfatning at Tomras positive utvikling under Jan Svenssons styrelederskap i stor grad skyldes hans evne til å skape gode prosesser mellom styret og administrasjonen. Dette har igjen sammenheng med hans evne til å hente ut styremedlemmenes optimale bidrag. Begge deler baserer seg på hans forretningsmessige fokus og hans velutviklede sosiale kompetanse.

Juryen mener han er en styreleder som utgjør en forskjell, og at han er en verdig vinner av prisen

Årets Styreleder

«Chair of the Year» 2017

Kontakt: Gunnar Eckbo, post@styreinfo.no tlf +47 92024576

Vinner Jan.Svensson(at)latour.se

 

Tips en venn Skriv ut

Tidligere vinnere

Jan Olof Svensson

Tomra ASA
2017

Odd Gleditsch d.y.

Jotun AS
2016

Ole-Eirik Lerøy

Marine Harvest
2015

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Kongsberg Automotive asa
2014

Erik Thorsen

Eltek ASA
2013

Inge K. Hansen

Gjensidige Forsikring asa
2012

Anne Carine Tanum

DnB asa
2011

Olav Kjell Holtan

Ekornes asa
2010

Arvid Grundekjøn

Statkraft AS
2009

Arvid Moss

Posten Norge AS
2008

Grace Reksten Skaugen

Entra Eiendom AS
2007

Erik G. Braathen

Norwegian Air Shuttle asa
2006

Tore Engebretsen

Nordic Semiconductor
2005

Ole Jacob Sunde

Schibsted ASA
2004

Bengt Thuresson

Komplett
2003

Nils B Gulnes

Bohus
2002

Reidar Lund

Prosafe asa
2001

Svein S Jacobsen

Ask Proxima ASA
2000

Partnere for Chair of the year

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.