Årets styreleder 2009
Prisen for ”Årets Styreleder” ble i dag tildelt Arvid Grundekjøn i Statkraft AS. Han er nummer ti i rekken av styreledere som mottar denne prisen.
- Gjennom modige, strategiske grep er Statkraft nå Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet har lagt en ambisiøs vekststrategi og satser både nasjonalt, europeisk og globalt. Arvid Grundekjøn har vært en dyktig pådriver for denne internasjonale satsingen, uttaler styreanalytiker Gunnar Eckbo som også er leder av juryen.

Noen utvalgte momenter fra juryens vurdering:

• Med 3.000 medarbeidere i 23 land har Statkrafts styre sett viktigheten av å klargjøre selskapets verdigrunnlag og i dette utformet etiske retningslinjer Styret jobber systematisk med risiko og internkontroll, og det arbeides med et internkontrollsystem som vil bestå av risikovurdering, kontrolltiltak og oppfølging av etterlevelse som planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2009.

• Ved norgeshistoriens største byttehandel med E.ON AG, samt avtalen som sikrer majoritet i SN Power har styret posisjonert Statkraft internasjonalt, og Statkraft er nå den tredjestørste produsenten av energi i Norden.

• Arvid Grundekjøn får tilbakemelding fra sine styremedlemmer at han er resultatorientert. Han nyter stor respekt for sin personlige integritet og viser modenhet og autoritet som styreleder. Han får styremedlemmene til å dele sine kunnskaper og erfaringer med resten av styret og oppleves av sitt styre som engasjert, grundig og kunnskapsrik.

Hensikten med prisen er å løfte frem styreledere i nordiske bedrifter med gode økonomiske resultater og som leder styrearbeidet med god kvalitet, har god forretningsetikk og miljøprofil. Et mål er at flere personer blir tilbudt styreverv i andre nordiske bedrifter. Ved nordisk informasjonsdeling på styrenivå kan dette føre til bedre styrebeslutninger og dermed økt soliditet og høyere vekst.

Prisen er en vandreskulptur på 140 cm laget av den internasjonale kunstneren Marian Heyerdahl. Det er en forgylt sarkofag som skal symbolisere evig liv for bedriften og med et eggmosaikk som viser viktigheten av å klekke ut nye ideer, Styrelederstolen fra Håg og en messingplakett.

Prismedarbeidere fra venstre:
Lars-Erik Rebne, PwC
Monna Nordhagen, Brandlab
Eli Moe-Helgesen, PwC
Gunnar Eckbo, BoardNews
Alexander Rein, PwC
Susanne Hannestad, Nordea
Jan Ingebrigtsen Sparebank 1 
Siri Marie Hagen, Posten Norge

Ikke tilstede:
Eric Sandtrø, Komplett, Kyrre Olaf Johansen, Entra Eindom as, Erik Thorsen tidligere REC Group asa

 

Prisen deles ut for 10. gang og tidligere vinnere av prisen har vært:
2000 Svein S Jacobsen Proxima asa, Fredrikstad (nå InFocus)
2001 Reidar Lund Prosafe asa, Stavanger
2002 Nils B Gulnes Bohus as, Oslo
2003 Bengt Thuresson Komplett asa, Sandefjord
2004 Ole Jacob Sunde Schibsted asa, Oslo
2005 Tore Engebretsen Nordic Semiconductor asa, Trondheim
2006 Erik G. Braathen Norwegian Air Shuttle asa, Oslo
2007 Grace R. Skaugen Entra Eiendom AS, Oslo
2008 Arvid Moss Posten Norge AS, Oslo

Kontaktpersoner:
Årets Styreleder 2009 Arvid Grundekjøn,
agrundekjoen(at)creati.no  tlf 23136060
Initiativtager til prisen og juryleder: Styreanalytiker Gunnar Eckbo,
tlf +47 92024576
post(at)styreinfo.no