20170315_165827_resized

Birgitte Vartdal

Womens Board Award vinner 2017

På bildet til venstre Karing Bing Orgland, Kimberley Lein-Mathisen, Birgitte Vartdal, statssekretær Dilek Ayhan og Gunnar Eckbo.

Juryen har valgt Birgitte R. Vartdal fordi:

Hun har til tross for sin unge alder 25 års styreerfaring hvis man regner med hennes oppvekst i en familiebedrift. Selv om denne erfaringen ikke kan sammenliknes med de utfordringer hun har hatt i senere verv, er det naturlig å tenke at disse årene har vært med på å forme hennes forståelse for å eie/drive et selskap. Som styremedlem i Sevan Drilling og Marine Harvest har hun vært eksponert for utfordrende situasjoner både personell messig og finansielt, utover det som er vanlig.  Hun har også fått erfaring med den overordnede styringen av store selskap gjennom sitt verv i Statoils bedriftsforsamling.

Hennes utvikling og erfaring som linjeleder bygger på solide resultater levert hele veien fra hun startet i Norsk Hydro som analytiker via Thorvald Klaveness og finansanalyser til Golden Ocean Management først som CFO og nå som CEO. Hun har i alle disse rollene bygget stadig mer erfaring i å lede virksomheter i en global kontekst og ikke minst i utfordrende forretningsmessige omgivelser.    Med sin Sivilingeniørutdanning i Matematikk og Fysikk fra NTNU, har hun et solid fundament for å bygge sine fremtidige lederroller og styreverv på med  både på teoretiske og praktisk forankring.

Birgitte er energisk og proaktiv for å søke løsninger og nye utfordringer, og samtidig  fremstår hun som trygg og veloverveid i sine valg.

En samlet Women Board Award jury har store forventninger til hennes bidrag i styrene til viktig selskaper både i og utenfor Norge i fremtiden.

Prisen er et INSEAD stipend til kr 65.000 som Birgitte har rett på i 3 år dersom hun blir styreleder i et større eksternt selskap rundt 500 mill kr i omsetning. Karin eller Kimberley konkurrerer deretter om stipendet. Den som først har blitt styreleder de første 3 årene. INSEAD krever at deltagerne på Leading form the Chair er styreledere med minst 1 års erfaring.

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.