prisvinner_500x667_cropped_295x332

Strukturert og grundig styreleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milliarder nok       2007    2008    2009       2010       2011E    2012E   2013E

Salg                       3,9       5,6        6,3         8,6          10,8        12,1      13,2

Profit før skatt       0,1        0,0        0,6       0,24           0,4          0,7        0,8
(Kilde: First Securities)

Ny styreleder  14/8 2009: Bjørn Halvor Kise
__________________________________________________________________


Erik Gunnar Braathen i Norwegian Air Shuttle asa er kåret til Årets Styreleder 2006. Prisen ble delt ut av lederen av Stortingets Næringskomité, Lars Peder Brekk, på Styreinfo.no sitt årlige styreseminar på Hotell Continental i Oslo 25.04. 

I sin begrunnelse sier juryen at Braathens fagkompetanse har bidratt til å snu utviklingen av Norwegian fra et akkumulerte tap på over en kvart milliard kroner til overskudd i 2005. Norwegian Air har hatt fokus på beinhard kostnadskontroll og effektivisering de siste to årene. Strategivalgene med åpenhet om når er det billigst og fly, den beste bestillingsteknologien på Internett og storsatsingen på utenlandske destinasjoner, har også vært vinnere som har gitt selskapet 60 % inntektsvekst i 2005. Erik G. Braathen (50) nyter stor respekt for personlig integritet, og er en av de som har lengst fartstid i norsk luftfart, nesten 25 år. Han har vært styremedlem fra starten av Norwegian i 2002 og tok over som styreleder i 2004. Erik G. Braathen og gründer/daglig leder Bjørn Kjos har utfylt hverandre på en fortreffelig måte. Som styreleder er Erik G. Braathen dyktig til å sammenfatte diskusjoner og formulere vedtak. Styremøtene er godt strukturerte med årlig møteplan, god møteledelse, årlig evaluering av styrets arbeid og fokus på selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer, er andre positive forhold som juryen har lagt vekt på. Årets styreleder er meget sterkt engasjert og setter av nødvendig tid. Han har kun 8 andre styreverv. Braathen er utdannet siviløkonom.

Norwegian

Folkets flyselskap

Norwegian er Skandinavias største lavpris selskap med oppstart i 2002. Omsetningen i 2005 var 1,9 milliarder kr (60 % vekst), og ga et overskudd på 55 mill.kr. Børsverdien har eksplodert det siste året, og er på 2 milliarder kroner. I 2005 fraktet Norwegian 3,3 millioner passasjerer, 2006 ser en kraftig økning. Selskapet har i dag ca. 30 prosent markedsandel på rutene i Norge. Selskapet har lykkes, hvor tidligere lavpris operatør har måttet gi tapt, ikke minst takket være satsingen på den beste bestillingsteknologien på Internett www.norwegian.no. Norwegian var banebrytende ved åpenhet rundt de billigste billettene - og søkermotor som viser billettprisene hver dag hele måneden. Over 80% bestiller billetter på internett. Norwegian ga det norske folk muligheten til å oppleve nye land, spesielt i Øst-Europa, til en rimelig penge, i tillegg til uslåelige priser på innenlandsrutene. Selskapet etterlever sin visjon: ”Alle i Norge skal ha råd til å fly”. Og som kunde kjenner vi igjen Norwegians verdier: Direkte – Enkelt – Relevant. Selskapet har en flat struktur som gjør beslutningsprosessene enkle og direkte, og vektlegger ledelsesprosesser som gjør at det til enhver tid kan reagere raskt med nødvendige tiltak. Arbeidet i organisasjonen skal preges av fokus, samspill og målstyring, hvor utførelsen kjennetegnes av en åpen og direkte dialog med kraft på reelle forbedringer. Selskapets viktigste prioritering er sikkerhet, fulgt av punktlighet og service.

Norwegian2

Norwegians styre

Styret i Norwegian består av åtte personer og har en kvinneandel på 40 %, noe som oppfyller kravene til kvinneandel etter Allmennaksjeloven. 

 • Styrets leder: ERIK GUNNAR BRAATHEN
 • Styremedlem: LIV BERSTAD
 • Styremedlem: HALVOR VATNAR
 • Styremedlem: BJØRN HALVOR KISE
 • Styremedlem: KARI HELENE MORDT FJÆR
 • Styremedlem: OLA KROHN-FAGERVOLL
 • Styremedlem: BERIT NEERBYE SLÅTTO
 • Styremedlem: FRODE HUSAN

 

Jury for Årets Styreleder 2006

 • Adm.dir Ingvild Myhre, Network Norway
 • Professor Morten Huse, Institutt for Innovasjon og Økonomisk Organisering, Handelshøyskolen BI
 • Adv. Toril M. Steene, Zacco Norway
 • Markedsdirektør Morten Bjerke, Deloitte
 • Daglig leder Svend Heier, Attol as
 • Rådgiver Jeanette D Kvisvik, Burson Marsteller (representant for Glitnir)
 • Styreanalytiker og redaktør Gunnar Eckbo, www.styreinfo
styresem

Styreseminaret vel i havn

Det syvende styreseminaret og den syvende prisutdeling til Årets Styreleder er vel i havn, og arrangørene er godt fornøyd med den økende interessen for prisen. Arrangørene flankerer Årets Styreleder og den flotte vandre-skulpturen laget av Marian Heyerdahl, og er fra venstre redaktør og styremedlem Tone Lind Jørgensen, styreinfo.no daglig leder og eier, styreanalytiker Gunnar Eckbo og prosjektleder Merete Lütken.

Årets styreleder for 7. gang

Årets styreleder pris deles ut av Styreinfo.no. Formålet med prisen er å vise eksempler på godt styrearbeid hvor styrelederens innsats har hatt stor påvirkning.

Prisen er en vandreskulptur på 140 cm laget av Marian Heyerdahl. Det er en forgylt sarkofag som skal symbolisere evig liv for bedriften og med et eggmosaikk som viser viktigheten av å klekke ut nye ideer. Årets Styreleder mottar også en messingplakett som henger ved skulpturen, et bilde av skulpturen og Palmer Champagne.

Prisen ble delt ut for 7. år på rad, og tidligere vinnere av prisen har vært:

 • 2000 Svein S Jacobsen       Proxima asa, Fredrikstad (nå InFocus)
 • 2001 Reidar Lund                Prosafe asa, Stavanger
 • 2002 Nils B Gulnes              Bohus as, Oslo
 • 2003 Bengt Thuresson        Komplett asa, Sandefjord
 • 2004 Ole Jacob Sunde        Schibsted asa, Oslo
 • 2005 Tore Engebretsen      Nordic Semiconductor asa, Trondheim