De som kjøpte aksjer i Ørsted ved prisutdelingen 21. november 2019 hos Pwc, har hatt over 10% avkastning. Opp fra dkr 610 til dkr 689. En oppgang på 12,9% pr 30. desember.