IngeKHansen2012-12-12 13[1]

Inge K. Hansen

Årets Styreleder 2012

På børs med suksess.
Inge K Hansen Gjensidige Forsikring asa er kåret til Årets Styreleder 2012.
I sin begrunnelse sier juryen:
Styreleder har deltatt i prosessen med å ta selskapet på børs som har vært en suksess.
Etter intervju med styremedlemmene har juryen fått mange positive kommentarer:
Han er sterkt engasjert til det beste for selskapet. Hans brede erfaring fra flere bransjer gir verdifulle perspektiver i diskusjoner. Han er åpen for forskjellige syn og oppmuntrer styremedlemmene å delta med sine synspunkter. Derved blir styret et godt team med bruk av bakgrunn og karakteristika til hver enkelt.
Han er kunnskapsrik, erfaren med arbeidserfaring som konsernsjef i Aker Kværner, konstituert konsernsjef i Statoil, tidligere styreleder i Avinor.
Han har evnen til å fokusere på de verdiskapende sakene og leder møtene på en utmerket måte.
Han er en rollemodell for styreledere med sin naturlige autoritet som viser seg ved oppdaterte kunnskaper og klok ledelse av styrets arbeid.
Han innehar kunnskaper som gjør han i stand til å forstå både strategiske og operasjonelle utfordringer til selskapet. Han balanserer sin know how, erfaringer og personlige ferdigheter mot interessene til styremedlemmene og ledelsen med gode resultater innen tidsfristene.
Hansen balanserer godt nærhet/distanse til administrerende direktør. Styrelederen har integritet og godt humør.

Han tiltrådte som styreleder i Gjensidige i 2008. Hansen har 9 styreleder verv blant annet i Bertel O Steen as (biler) Leonhard Nilsen & Sønner (entreprenør), NorSun AS (fornybar energi), Core Energy AS (oljefelt utvikling), Continental Tobakk AS (hotell), Handelshøyskolen BI (kompetanse fabrikk), og nestleder i Hydro asa (industri) og medlem i 6 selskaper.
Disse vervene gir Hansen den nest beste styrescoren i Norge på 97 poeng, ifølge beregninger til Purehelp. (max er 100)

Hansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 11.982 (sist endret 9. desember 2011) Styremedlemmer bør eie aksjer for minimum halvparten av styregodtgjørelsen og dette gjelder for Hansen.

Gjensidige Forsikring asa eies 62,8% av en stiftelse. Den delte 10. desember 2012 ut 2.939.409 bonusaksjer til rett i underkant av 40.000 aksjonærer som har eid sine aksjer i selskapet i 2 år.
De siste 2 år på børs har aksjen steget med 34% + utbytte og strategien med bonusaksjer har vært meget vellykket.

Styremedlemmer
Styret består av 9 medlemmer hvorav 4 kvinner som er teamet som utgjør det verdiskapende styret. De andre styremedlemmene er:
• Gunnhild H. Andersen, de ansattes styremedlem
• Trond Vegard Andersen, styremedlem
• Hans-Erik F. Andersson, styremedlem
• Per Arne Bjørge, styremedlem
• Kjetil Kristensen, de ansattes styremedlem
• Gisele Marchand, styremedlem
• Gunnar Mjåtvedt, de ansattes styremedlem
• Mette Rostad, styremedlem
• Mari Skjærstad, styremedlem

Det er hyppige styremøter hver måned og 1 gang i året er det 2 dagers strategimøter. Dette er over snittet i Norden som ligger på 6 møter.


Gjensidige Forsikring
har sikret liv, helse og verdier helt siden den første brannkassen ble stiftet i 1816. I dag er Gjensidige et ledende nordisk skadeforsikringsselskap. Virksomheten er delt i 6 forretningsområder:
• Skadeforsikring Privat Norge
• Skadeforsikring Næringsliv Norge
• Skadeforsikring Norden
• Skadeforsikring Baltikum
• Pensjon og Sparing
• Bank
I 2012 har Gjensidige en ny merkevareplattform:
Internt har de valgt begrepet ildsjel som uttrykk for identiteten. Ildsjelens egenskaper gjør det mulig å levere Gjensidigeopplevelsen. Kommunikasjonskonseptet er: Det er godt å være forberedt.

Hittil i 2012 fikk konsernet et resultat før skatt på 4.252,3 millioner kroner (2.833,1). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved underwriting-resultatet, ble 2.005,1 millioner kroner (1.235,0). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 4,0 prosent (3,1), tilsvarende 2.232,0 millioner kroner (1.648,6). Resultatforbedringen skyldtes vesentlig bedre utvikling for skadeforsikringsvirksomheten, både i Norge og Norden, kombinert med høyere finansavkastning.
Markedsverdi 40 mrd kr med kurs kr 80.55 11/12 2012.

Prisen er en vandreskulptur, en sarkofag som skal symblisere den evige suksess for vinner bedriften med ett egg, utklekking av nye ideer er avgjørende for dette, av Marian Heyerdahl og en plakett.

Hovedpartner
Prisen er gjort mulig ved støtte fra Swedbank First Securites as www.swedbank.no

Juryen
som har vurdert kandidatene etter 13 kritierier og resultater fra spørreskjemaene til styremedlemmene, har vært:

Ove Gusevik, Swedbank First Securities - Hovedpartner
Anne Carine Tanum, DNB asa – Chair of the Year 2011
Bjørn Halvor Kise, er jurist, partner i Vogt & Wiig, styreleder Norwegian Air Shuttle asa 1996-2002 og fra 2009.
Anne Breiby, styreleder Domstein asa, medlem Ulstein Group asa, Akva Group asa, Rem Offshore asa
Kristin Krohn Devold, styremedlem Aker asa, Sølvtrans Holding asa og nestleder Hexagon Composites asa
Åse Aulie Michelet, styreleder Photocure asa, styremedlem Norske Skogindustrier asa, Cermaq asa
Bjørn Richard Johansen, partner og seniorrådgiver First House
Olav H Selvaag, styreleder Selvaag bolig asa, Selvaag Prosjekt og Vedlikehold AS og Ogs Holding as
Gunnar Eckbo, juryleder, styreanalytiker, stifter av prisen, Styreinformasjon AS

Prisvinnere
Prisen deles ut for 13. gang og tidligere vinnere av prisen har vært:
2000 Svein S Jacobsen Proxima asa, Fredrikstad
2001 Reidar Lund Prosafe asa, Stavanger
2002 Nils B Gulnes Bohus as, Oslo
2003 Bengt Thuresson Komplett asa, Sandefjord
2004 Ole Jacob Sunde Schibsted asa, Oslo
2005 Tore Engebretsen Nordic Semiconductor asa, Trondheim
2006 Erik G. Braathen Norwegian Air Shuttle asa, Oslo
2007 Grace R. Skaugen Entra Eiendom AS, Oslo
2008 Arvid Moss Posten Norge AS, Oslo
2009 Arvid Grundekjøn Statkraft AS, Oslo
2010 Olav Kjell Holtan, Ekornes ASA, Ikornnes
2011 Anne Carine Tanum, DNB ASA, Oslo

Kontaktperson:
Chair of the Year 2012 Inge.Hansen(at)kov5.no fra 1/2-2012
Initiativtager til prisene i Norden: Styreanalytiker Gunnar Eckbo, www.chairoftheyear.com
tlf +47 92024576 post(at)styreinfo.no

Prisvinnere 2012 i de andre nordiske land:
Sverige: Melker Schörling, Hexagon AB
Danmark: Lars Nørby Johansen, Falck as
Finland: Antti Herlin, Kone Corporation

Nordic Chair of the Year 2011: Michael Pram Rasmussen, A.P. Møller Mærsk
 

Tidligere vinnere

Jan Olof Svensson

Tomra ASA
2017

Odd Gleditsch d.y.

Jotun AS
2016

Ole-Eirik Lerøy

Marine Harvest
2015

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Kongsberg Automotive asa
2014

Erik Thorsen

Eltek ASA
2013

Inge K. Hansen

Gjensidige Forsikring asa
2012

Anne Carine Tanum

DnB asa
2011

Olav Kjell Holtan

Ekornes asa
2010

Arvid Grundekjøn

Statkraft AS
2009

Arvid Moss

Posten Norge AS
2008

Grace Reksten Skaugen

Entra Eiendom AS
2007

Erik G. Braathen

Norwegian Air Shuttle asa
2006

Tore Engebretsen

Nordic Semiconductor
2005

Ole Jacob Sunde

Schibsted ASA
2004

Bengt Thuresson

Komplett
2003

Nils B Gulnes

Bohus
2002

Reidar Lund

Prosafe asa
2001

Svein S Jacobsen

Ask Proxima ASA
2000

Tidligere vinnere

Jan Olof Svensson

Tomra ASA
2017

Odd Gleditsch d.y.

Jotun AS
2016

Ole-Eirik Lerøy

Marine Harvest
2015

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Kongsberg Automotive asa
2014

Erik Thorsen

Eltek ASA
2013

Inge K. Hansen

Gjensidige Forsikring asa
2012

Anne Carine Tanum

DnB asa
2011

Olav Kjell Holtan

Ekornes asa
2010

Arvid Grundekjøn

Statkraft AS
2009

Arvid Moss

Posten Norge AS
2008

Grace Reksten Skaugen

Entra Eiendom AS
2007

Erik G. Braathen

Norwegian Air Shuttle asa
2006

Tore Engebretsen

Nordic Semiconductor
2005

Ole Jacob Sunde

Schibsted ASA
2004

Bengt Thuresson

Komplett
2003

Nils B Gulnes

Bohus
2002

Reidar Lund

Prosafe asa
2001

Svein S Jacobsen

Ask Proxima ASA
2000

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.