Ny jury i Sverige 2012

I 2012 har juryen blitt styrket med 3 nye medlemmer:

Ingrid Jonasson Blank tidligere Executive Vice President av ICA Sverige AB, styrelseledamot TeliaSonera,  Bilia AB, Forma Publishing Group, Fiskars, ZetaDisplay AB, Forex Bank AB, Eatwell Solutions AB, TravelSupport AB and Ambea Group.

Fredrik Lundberg, Chair of the Year 2011, tidligere ordförande Cardo AB, Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977, koncernchef sedan 1981.
Styrelseordförande i Holmen AB och Hufvudstaden AB. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden och Sandvik AB.

Carl Bennet B.Sc. (Economics) Dr. Tech. h.c
Getinge's styrelse: Ordförande sedan 1997. Ordförande av Valkommite, Kompensationskommite. Ledamot sedan 1989. Ordförande i Elanders AB, Göteborgs Universitet och Lifco AB. Ledamot i Holmen och Lundbergs.

Gunnar Eckbo
, juryleder og initiativtager til Chair of the Year i de nordiske land.

Bjørn Wolrath
, ordförande Samhall sedan 2007. Tidigare ledamot sedan 2000. Direktör vid Momentum AB. Styrelseordförande i Svensk Exportkredit AB och Insurance Training and Consulting. Styrelseledamot i Rederi AB Gotland.

Therese Reinfelt, Ämnessakkunnig, Enheten för statligt ägande, ansvar styrelseledamöter til offentlige foretak, Finansdepartementet

Fredrik Lundstedt, Partner Boardment, et bolag, som hjälper sina kunder med utvärdering och utveckling av styrelsearbetet.
 
Carina Lundberg Markow, Chef Ansvarsfullt Ägande, Corportate Governance ansvarlig Folksam.
Samhällsvetare med statsvetenskaplig inriktning och MBA, Master of Business and Administration, från Handelshögskolan i Köpenhamn. Sedan maj 2009 är hon ledamot i jämställdhetsakademin, en tankesmedja grundad av Lantbrukarnas Riksförbund.


 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.