Tallene er klare: Flere kvinner i lederstillinger og styrer bidrar til betraktelig høyere økonomisk vekst i selskapene.

 

Derfor er Women's Board prisen og fokuset det setter så viktig. I Storebrand jobber vi systematisk med å utvikle et mangfoldig og inkluderende selskap. Vi nominerer like mange menn og kvinner til lederutviklingsprogrammer, og jobber aktivt med å oppnå kjønnsbalanse gjennom rekrutteringsprosesser. Blant annet skal det være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet. Storebrand er også en av initiativtakerne bak "kvinner i finans", med mål om å øke kvinneandelen på ledernivå i finansbransjen.