Hedstrm og Engebret#3AC0F8_396x343

 

                        2006        2007        2008        2009    2010E    2011E    2012E 

Inntekter mill.kr 286          306          319          395       870      1074     1326
Res. før skatt     20            29            56              59       256        334       433

Børsverdi                                                            3,1mrd   4,0mrd 15/9

Estimater First Securities (1$= 6,00 nok)

 

Prisen for Årets Styreleder 2005 ble delt ut 26/4-05 av:  

Nestleder i Stortingets Næringskomite Øystein Hedstrøm til

Tore Engebretsen (53), Nordic Semiconductor asa, Trondheim

 

Formålet med prisen er å vise eksempler på godt styrearbeid hvor styrelederens innsats har stor påvirkningskraft.

Prisen er:
En vandreskulptur på 140 cm laget av Marian Heyerdahl. Det er en forgylt sarkofag som skal symbolisere evig liv for bedriften og med et eggmosaikk som viser viktigheten av å klekke ut nye ideer, Bollinger Champagne og  messingplakett.
 

Juryens begrunnelse:

 

Årets Styreleder 2005, Tore Engebretsen er meget resultatorientert og har deltatt i utviklingen av Nordic Semiconductor fra 75 mill. kr i tap til overskudd i 2004. Tore Engebretsen har tatt stor risiko ved eget engasjement på over 1 million aksjer.

Tore Engebretsen ledelse av styremøtene har ført til at de er godt strukturert med årlig møteplan. Styremøtene er dyktig gjennomført av Engebretsen ved sammenfatning av diskusjonene til klart formulerte vedtak.

Årets styreleder er bevisst sitt styrearbeid ved innehav av kun 5 andre styreverv og tar vervet som en jobb hvor han skal bidra.

Tore Engebretsen leder gode prosesser som består i å få styremedlemmene til å dele åpent av sine kunnskaper og erfaringer. Styreleder motiverer styremedlemmene gjennom å gi dem forståelse for teknologien. Dette skjer ved at hvert år legger hver avdeling fram sin plan for styret.

Tore Engebretsen nyter meget stor respekt for personlig integritet, modenhet og autoritet. Styret har det siste ordet ved viktige beslutninger. Årets Styreleder har 19 års erfaring med vellykket gründer virksomhet.

Styret har årlig evaluering av eget arbeid. Et forbedringstiltak er å opprette rutiner for de som varsler etikkbrudd. (whistleblowers).

Styret sitter sammen ca. 40 timer i året i styremøter.

Styret har økt fra 5 til seks personer hvorav en ny innvalgt kvinne. 

 

Juryen har vurdert kandidatene etter 35 spørsmål sendt ut til styremedlemmer og daglig ledere. "Blant mange sterke kandidater utmerket Tore Engebretsen seg ved evnen til å arbeide seg gjennom perioder med stor risiko", sier Gunnar Eckbo.

 

I juryen var det følgende personer:

Partner Ragnhild Wiborg, Pecunia
Adm.dir Ingvild Myhre, ID Gruppen

Professor Morten Huse,  Institutt for Innovasjon og Økonomisk Organisering, Handelshøyskolen BI

Marketing manager Linn Hagen Drivdal, NetConnect Systems

Adv. Toril Stene, Zacco Norway
Markedssjef Morten Bjerke, Deloitte
Daglig leder Svend Heier, Atoll as

Partner Ola Thomas Morin, Capita

Styreanalytiker Gunnar Eckbo, www.styreinfo


Fakta 2004 for Nordic Semiconductor asa, Trondheim

www.nordicsemi.com , omsetning 235 mill.kr i 2004, overskudd 21 mill.kr,
børsverdi 1,9 milliarder.

Selskapet er et industrieventyr med verdenskjent kunde som Logitech. (trådløst tastatur og mus). De spesialiserer seg på design-løsninger på mikrochip nivå innen forretningsområdet trådløs kommunikasjon og multimedia. Selskapet er verdensledende innen høyhastighets data omformere og kortdistanse radio.

 

Prisen deles ut for 6. gang og tidligere vinnere av prisen har vært:

2000 Svein S Jacobsen        Proxima asa, Fredrikstad (nå InFocus)

2001 Reidar Lund                Prosafe asa, Stavanger

2002 Nils B Gulnes               Bohus as, Oslo

2003 Bengt Thuresson        Komplett asa, Sandefjord

2004 Ole Jacob Sunde        Schibsted asa, Oslo

  

Kontaktperson:

 

Initiativtager til prisen og juryleder: Styreanalytiker Gunnar Eckbo, tlf 92024576