Thomas Thune Andersen

Thomas-Thune.jpg

Thomas Thune Andersen har været medlem af juryen siden opstarten i 2014 og overtog i 2017 formandsposten efter Flemming Besenbacher. Thomas har engageret sig i en lang række initiativer, der sætter fokus på diversitet – og i Danmark særligt i forhold til køn. Læs interview fra Erhvervsstyrelsen: Kvinder behøver ikke gå i nålestribet jakkesæt. 

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN

“Mangfoldigheden skal ind i strategidiskussionen – også i bestyrelserne. Vi skal være opmærksomme på, at mangfoldighed ikke er en statisk størrelse. Det er ikke tallene, vi skal diskutere – det er vores mindset.” ”Den aktuelle kønsdiskussion hjælper også til en bedre forståelse af mange andre ting – derfor er der en meget høj værdi i den diskussion. Lige nu hører jeg det mest som: Vi har fået en lov, lad os få fat i nogle kvinder og så se at komme videre…”.

 • Bestyrelsesformand, Ørsted
 • Bestyrelsesformand, Lloyd’s Register Group og Lloyd’s Register Foundation
 • Næstformand i VKR Holding, Petrofac
 • Bestyrelsesmedlem i BW Offshore
 • Tidl. skibsreder i A.P. Møller-Maersk

Jørgen Huno Rasmussen

Jørgen-Huno.jpg

Jørgen Huno Rasmussen har en solid erhvervskarriere bag sig som CEO i Hoffmann A/S og FLSmith og besidder i dag en række professionelle bestyrelsesposter. Derudover er han adjungeret professor på CBS.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN:

“Diversitet i bestyrelser er et godt, men for lidt benyttet middel til at øge værdiskabelsen. Det er det næste mål i den udvikling, der blev indledt med kvindernes entre på arbejdsmarkedet. Det kræver tålmodighed og mange små skridt at nå målet. En af forudsætningerne er gode rollemodeller, og hertil bidrager WBA.”

 • Bestyrelsesformand i Lundbeckfonden
 • Bestyrelsesformand i LFI A/S
 • Bestyrelsesformand i TryghedsGruppen smba
 • Bestyrelsesformand i Tryg Forsikring A/S
 • Næstformand i Haldor Topsøe A/S
 • Næstformand i Rambøll Group A/S
 • Næstformand i Terma A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Otto Mønsted A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Thomas B. Thriges Fond
 • Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries A/S

 

Vagn Sørensen

Vagn-Sørensen.jpg

Vagn Sørensen modtog i 2018 prisen som Årets Bestyrelsesformand, hvor der blev lagt særligt vægt på hans formandskab FLSmidths bestyrelse. Som en af de få danske C20-selskaber er kvinderne vel repræsenteret på tre ud af de 9 bestyrelsesposter, ligesom der er fire nationaliteter i bestyrelsen. Læs mere om kåringen i JP FInans.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN:

“Diversitet i både ledelse og bestyrelse skaber øget værdi. Women’s Board Award hylder de dygtige kvinder, der har evnerne til at tage stafetten i bestyrelserne, og det er et vigtigt element i den samlede og langsigtede indsats for at drive udviklingen mod øget diversitet over en bred kam.”

 • Bestyrelsesformand SSP Group Plc
 • Bestyrelsesformand Air Canada
 • Bestyrelsesformand FLSmidth A/S
 • Bestyrelsesformand Scandic Hotels AB
 • Bestyrelsesformand Zebra A/S (Tiger)
 • Bestyrelsesformand TIA Technology
 • Næstformand Nordic Aviation Capital
 • Bestyrelsesmedlem Braganza AB, UNILODE AG.
 • Bestyrelsesmedlem  Royal Caribbean Cruise Line
 • Bestyrelsesmedlem JP/Politikens Hus
 • Bestyrelsesmedlem Rock’n roll Forever Foundation
 • Bestyrelsesmedlem Global Fund for Children

Marianne Kirkegaard

Marianne-Kirkegaard.jpeg

Marianne Kirkegaard blev i 2011 ansat i CSM Bakery Solutions, en af verdens førende virksomheder inden for bageartikler, der har meren 8.500 ansatte. I 2016 blev hun udnævnt til CEO & President og samme år optaget på Insight Success´ anerkendte liste over de 30 mest indflydelsesrige kvinder i amerikansk erhvervsliv.
Har en MBA i ledelse fra CBS og cand.merc. i økonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Vinder af Women’s Board Award 2018.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN

“Der er alt for mange fordomme omkring kvinder i topledelse. Nogen påstår konsekvent, at det er hårdere for kvinder at være ledere, end for mænd, og det kan i sig selv tage appetitten og ambitionerne fra unge kvinder. Det vil jeg frygtelig gerne rokke ved. Vi skal være bedre til at italesætte alle fordelene ved ansvarsfulde og tunge lederjob, det er præcis, hvad jeg ønsker at være rollemodel for. Vi skal være dygtigere til at vise vores mod, og vores mandlige kolleger skal have mod til at ansætte os, så vi får chancen”.

 • CEO/ President, CSM Bakery Solutions (US)
 • Bestyrelsesmedlem i AarhusKarlshamn AB
 • Bestyrelsesmedlem i Salling Group
 • Bestyrelsesmedlem i Tican A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Targit A/S

Helle Valentin

Helle-Valentin.jpg

Helle Valentin modtog Women’s Board Award 2019. Hun er uddannet ingeniør og har haft en mangeårig karriere i IBM, hvor hun i dag er Global Account Partner i IBM Denmark. Derudover sidder hun i dag i fire bestyrelser, deri blandt den hollandske byggegigant Royal BAM Group.

Vinder af Women’s Board Award 2019.

"Diversitet er heldigvis kommet på agendaen i langt de fleste virksomheder i dag. Vi ved godt, at diversitet skaber værdi, og jeg tror på, at vi kommer til at se bestyrelser, som er bredere sammensat, både med hensyn til køn, nationalitet, alder og så videre. Simpelthen fordi det giver god forretningsmæssig mening”

 • Bestyrelsesmedlem, xx
 • Bestyrelsesmedlem xx
 • Bestyrelsesmedlem xx

Gunnar Eckbo

Gunnar-Eckbo.jpg

Gunnar Eckbo lancerede bestyrelsesprisen “Gabrielsen Prisen” i Norge i 2010, inspireret af ministeren bag den norske kvotelov. Året efter blev prisen lanceret i Sverige, og i 2014 fik den debut i Danmark som Women’s Board Award. 21 kvinder har modtaget Women’s Board Award i Norge, Sverige, Finland og  Danmark siden 2010.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN:

“De nordiske juryer er overbeviste om, at der findes langt flere potentielle kvindelige bestyrelsesformænd, end tallet afspejler, men at disse skal synliggøres mere målrettet, hvis såvel ejere af de store selskaber i Norden som valgkomiteerne skal få øje på dem. Derfor blev Women’s Board Award stiftet, så vi kan fokusere særskilt på de talentfulde kvinder, der har kompetencerne til at indtage formandsposten som det næste skridt”.

 • Bestyrelsesanalytiker, ejer af Styreinfo.no.
 • Stifter af den nordiske bestyrelsesformandspris Chair of the Year.
 • Stifter af Gabrielsen Award i Norge 2010, Sverige 2012, i Danmark  Women’s Board Award siden 2014.

Kirsten Aaskov Mikkelsen

Kirsten-Aaskov-Mikkelsen.jpg

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN

”Mangfoldighed i ledelse handler om at skabe en bedre forretning ved at sikre, at intet ledelsesmæssigt potentiale går til spilde. Diversitet giver således god forretningsmæssig mening. Dertil kommer, at vi kan øge den samlede værdiskabelse i samfundet ved at bringe forskellige kompetencer i spil og dermed påvirke vores globale konkurrenceevne positivt. At hylde kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler derfor i høj grad om at se ledelsespotentialet frem for kønnet og hylde kompetente og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der skaber resultater og gør en forskel.”

 • Partner og statsautoriseret revisor, Deloitte.
 • Revisor og rådgiver for børsnoterede samt store danske og internationale virksomheder
 • Leder af Clients & Industries i Deloitte Danmark.

Bodil Nordestgaard Ismiris

Bodil-Ismiris.jpg

Bodil Nordestgaard Ismiris er viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation, en interesseorganisation, der repræsenterer 125.000 medlemmer. Organisationen er sat i verden for at varetage lederes interesser og levere professionel og målrettet service til medlemmerne.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN:

”Skal vi imødekomme fremtidens komplekse udfordringer, skal diversiteten i ledelser og bestyrelser øges. Jeg kan ikke komme i tanke om andre områder, hvor man sløser ligeså meget med ressourcerne, som vi gør inden for ledelse.  Hvis erhvervslivet vil undgå om føje år at blive tvangsfodret med kvindekvoter, så er det på tide at få hænderne op af skødet. Flere peger på ’benchmarking’ som et muligt supplement til den danske model for kvinder i ledelse. Jeg tilslutter mig, at der laves en offentlig tilgængelig liste, hvor man kan sammenligne, hvor godt virksomheder og bestyrelser i samme branche klarer sig. På den måde får dem, der gør det godt, et skulderklap, og forhåbentlig begynder virksomhederne at betragte kvinder i ledelser og bestyrelser som et konkurrenceparameter”

Ledernes Hovedorganisation tilbyder medlemmerne kompetenceudvikling, karrieresparring og hjælp til ansættelsesretslige spørgsmål, dagpenge og forsikringer. Samtidig er Lederne optaget af at sikre lederes faglige og politiske interesser. Det gør Lederne ved at sætte ledere og ledelse på dagsordenen og søge indflydelse på rammer og vilkår for udførelse af ledelsesgerningen.