Andrea Gisle Joosen vann Womens Board Award 2018 (nr 3 fra høyre)

Den 14 mars 2018 delades Women’s Board Award ("WBA") ut för sjätte gången i Sverige sammen med Chair of the Year i KPMGs inspirerande lokaler.

Vinnare blev Andrea Gisle Joosen, som förutom äran av utmärkelsen fick ett stipendium till den internationella handelshögskolan Insead i Fontainebleau utanför Paris. Utmärkelsen syftar till att främja styrelsekompetens och lyfta fram framgångsrika kvinnliga styrelseledamöter som har potentialen att ta ordföranderollen i större bolag.

Vinnaren Andrea Gisle Joosen har en MSc. i International Marketing och en BSc. i Business Administration från Handelshögskolan i Köpenhamn och har tidigare bl.a. varit VD för Twentieth Century Fox Nordic, Chantelle AB, Panasonic Nordic AB och senast VD för Svenska Boxer TV Access AB. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar ICA Gruppen AB (publ.), Dixons Carphone Plc (publ.), James Hardie Industries Ltd. (publ.), Mr. Green & Co. (publ.) samt BillerudKorsnäs AB (publ.)

Juryns motivering till valet av Andrea Gisle Joosen:

"Andrea har en internationell profil utöver det vanliga vilket i kombination med sin utomnordiska bakgrund gör henne till en förebild för många ambitiösa kvinnor. Hon har mångårig erfarenhet av ledarroller med resultatansvar framförallt från konsumentnära verksamheter där hon besitter en djup expertis. Sedan cirka fem år tillbaka arbetar hon heltid som styrelseledamot och rådgivare varav flertalet är internationellt verksamma och noterade bolag. Hon är insiktsfull om sig själv och har lärt sig av sina prövningar. Andrea har i kraft av sin djupa konsumentförståelse påbörjat sin breddning till nya branscher och är nu med dryga 25 års erfarenhet av styrelsearbete redo att ta sig an ordförandeskapet i ett större bolag."

Såhär kommenterar Andrea Gisle Joosen utmärkelsen:

"Womens Board Award är ett bra initiativ för att lyfta fram alla kompetenta kvinnor i bolagsstyrelserna. Jag känner mig glad och hedrad över utmärkelsen och min förhoppning är att Women's Board Award ska leda till att fler kvinnor utses till börsbolagens styrelser"

Om utmärkelsen Women’s Board Award:

Priset går till den bästa kvinnliga ordförandekandidaten till stora bolag, noterade eller onoterade

Kriterierna för att bli nominerad i Sverige är:

  • • Kandidaten skall minimum ha haft ledarerfarenhet för egen division eller linje och resultatansvar i fem år
  • Kandidaten skall ha haft erfarenhet som styrelseledamot i stora bolag dvs. med en omsättning över SEK 700 Mkr
  • Kandidaten skall ha en stark anknytning till Sverige
  • Kvinnor som redan har ordförandeuppdrag kan inte nomineras såvida det inte rör sig om mycket små bolagsstyrelser

WBA’s Partners i Sverige som möjliggjort priset och har finansierat INSEAD stipendiet är Nordic Interim Executive Solutions AB och AIG.