Årets Ordförande 2010 blev Carl Bennet, Getinge AB.
Han är Sveriges kandidat till det Nordiska Ordförande priset.

Video fra Carl Bennet sin tale, 5 videoer klikk her

Under ett arrangemang i Stockholm delade Anders Narvinger (til venstre) ut Årets Ordförande Pris 2010 till Carl Bennet.

Bakgrund
För att finna bra kandidater har juryn granskat de börsbolag som har haft en värdeutveckling över genomsnittet och förslag från juryns medlemmar. Utvärderingen av kandidaterna har gjorts efter 13 kriterier och genom ett utsänt frågeformulär till styrelseledamoter.
Avsikten med priset är att lyfta fram ordförande i nordiska företag med bra ekonomiska resultat som leder styrelsearbetet med god kvalitet, har god affärsetik och miljöprofil och därmed kan vara goda förebilder för andra ordförande. Sammanfattning är att detta kommer att ge solidare bolag och färre konkurser.

Juryn fann 3 kandidater med kvaliteter, som levde upp till de 13 kriterierna.
- minimum 2 års erfarenhet som ordförande i ett specifikt bolag
- resultat över genomsnittet
- ledande i sin branch
- försäljning utanför Sverige
- positiva omdömmen i media både för bolaget och ordförande
- följer god Corporate Governance

Priset går till Carl Bennet (59 år) för god kvalitet i styrelsearbetet i Getinge, goda ekonomiska resultat dessutom i en tid med en omfattande internationell kris. Etablering av miljörapportering för hela Geting Gruppen. Rapporteringen kommer att bli kvartalsvis och certificerad under 2010. Getinge har haft en uppköps strategi av bolag de senaste 10 åren som har gjort dom världsledande.

Genom ett frågeformulär som alla styrelseledamoter svarade på, kan arbetet i styrelsen sammanfattas till:
De upplever Carl Bennet som mycket professionell, engagerad och resultatorienterad.
Carl Bennet har ett starkt engagemang och är mycket duktig på att motivera och nyttja alla styrelseledamoter under möten. Mångfalden utnyttjas på ett bra sätt.
Genom sina 13 år som ordförande har han utvecklat kulturen så att styrelseledamoterna öppet delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Allas bidrag uppmuntras aktivt och de åsikter som kommer fram, behandlas med stor respekt.

Bennet har skaffat sig mycket god fackkunskap inom relevanta områden. Genom sin kunskap är han mycket duktig på att leda diskussioner och behandla rätt frågor. Han sammanfattar diskussioner och formulerar beslut mycket professionellt.
Han åtnjuter mycket stor respekt för sin personliga integritet.
Han utstrålar mognad och auktoritet som ordförande.

Styrelsen genomför en årlig strukturerad utvärdering av sitt arbete.
Styrelsen består av 7 personer inklusive CEO varav 30% är kvinnor.
Det genomfördes 8 styrelsemöten under 2009, på totalt 32 timmar och ett 2 dagars strategi möte.

Priset
är ett vandringspris som är ett konstverk som symboliserar evigt liv för företaget.
Ett ägg mitt på skulpturen skall symbolisera att evigt liv inte uppnås utan födsel av nya ideer. Skulpturen är gjord av den internationellt erkände konstnären Marian Heyerdahl. (dotter till Thor Heyerdahl). Det blir också utdelat en glas plakett.

Carl Bennet 1951 B.Sc. (Economics) Dr. Tech. h.c
Getinge's styrelse: Ordförande sedan 1997. Ordförande av Valkommite, Kompensationskommite. Ledamot sedan 1989.
Ordförande i Elanders AB, Göteborgs Universitet och Lifco AB. Ledamot i Holmen, Lundbergs och SSAB. 

Carl Bennet svarer på frågor från Carina og Bjørn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury (från høger)
Björn Wolrath, huvudägare och styrelseordförande i minröjningsföretaget Countermine.
Fredrik Lundstedt, Partner Boardment - utvärdering och utveckling av styrelsers arbete i Sverige och Finland.
Boardment erbjuder även andra tjänster, främst vd-utvärdering och utbildning i styrelsearbete.
Carina Lundberg Markow, Chef Ansvarsfullt Ägande, Corportate Governance ansvarig Folksam (försäkring) Folksams Index för ansvarsfullt företagande.
Therese Reinfeldt, Styrelserekrytering, Samordningsansvarig för styrelsenomineringsprocessen i 53 bolag, Näringsdepartementet.
Vinner Carl Bennet.
Gunnar Eckbo ordförande i juryn, styrelseanalytiker
Ikke på foto:
Mats Qviberg, ordförande HQ AB, Årets Ordförande 2008. Styrelseordförande i Bilia AB. Vice ordförande i Investment AB Öresund. Styrelseledamot Ski Star AB och i Fabege AB.
Gun Nilsson, finansdirektör Sanitec Finland
 

 

 

 

 

 

 

 

Om Getinge
GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Bolaget har internationellt 12000 anställda.
De är verksamma under de tre varumärkena ARJOHUNTLEIGH, GETINGE och MAQUET.
ARJOHUNTLEIGH fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård.
GETINGE tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso-och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik.
MAQUET är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.
2009
Getinge Group, Business Area Medical Systems, förvärvar det amerikanska företaget Datascope Corporation.
2008
Getinge Group, Business Area Medical Systems, förvärvar hjärt- och kärlkirurgidivisionerna av företaget Boston Scientific Corporation i USA. Med detta förvärv kommer Getinge att skapa en bas för att bygga upp en global, marknadsledande verksamhet inom hjärtkirurgi.
2007
Getinge Group, Business Area Extended Care, förvärvar Huntleigh Healthcare. Affärsområdet Extended Care blir världsledande inom integrerade lösningar för vård av patienter med nedsatt rörelseförmåga.

Rapport period Januar – Mars 2010
Orders received increased by 2.0% to SEK 5,576 M (5,467), and rose organically by 9%
Net sales decreased by 5.6% to SEK 4,863 M (5,153)
Profit before tax rose by 4.0% to SEK 551 M (530)
Net profit increased by 4.7% to SEK 400 M (382)
Earnings per share rose by 4.7% to SEK 1.68 (1.60)
Excluding the currency gain of SEK 228 M, which was recognised in Q1 2009, profit before tax rose 82%
EBITA before restructuring increased by 28.2% to SEK 836 M (652)
Strong cash flow
Earnings outlook remains strong for 2010

Netto omsättningen ökade med 18% til 22816 Mkr i 2009.
Resultat före skatt ökade med 24% til 2 634 Mkr
Market cap 28. mai 2010 34 Mrdkr
Börsutveckling: -5% efter 3 månader, +58% sista 12 månaderna

Ett stort tack till revisionsbolaget Ernst & Young för att de ställde sina fina lokaler till förfogande för FöretagsEkonomiska Föreningen.

Kontakt:
Carl Bennet, carl.bennet@carlbennetab.se  
Ordförande i juryn, Gunnar Eckbo, post@styreinfo.no  tlf +47 92024576

Vinnare av priset 2009-2010 i de nordiska länderna: (ordförande andra bolag)

Norge:                2010 Olav Kjell Holtan Ekornes ASA (Vingmed as)
Sverige:              2009 Anders Narvinger Alfa Laval AB (TeliaSonera AB, Trelleborg AB)
Danmark:           2009 Fritz Schur Dong Energy AS (SAS AB, Posten Danmark AS)
Finland:              2009 Risto Siilasmaa F-Secure Oyj (Elisa Corporation, Fruugo Inc, ledamot Nokia)
Island:                2009 Vilhjalmur Thorsteinsson CCP Games
Nordisk vinner: 2009 Risto Siilasmaa F-Secure Oyj