Prisen ble delt ut hos Grant Thornton i Stockholm 10. oktober. Prisen er et styrelsekurs hos Harvard Business School eller INSEAD.

”Årets vinnare har en gedigen operativ erfarenhet kompletterad med styrelseerfarenhet från ett flertal olika branscher. Hon har styrelseuppdrag inom finansiell verksamhet, konsumentvaror, medicinteknisk industri, bemanningsbranschen, vårdsektorn och tjänsteindustrin. Hon beskrivs i sitt styrelsearbete som strategisk, med förmåga att se frågor på ett övergripande sätt, hela tiden med ett sakligt och affärsmässigt perspektiv. Hon är aktiv och påläst, har en naturlig auktoritet, och räds inte att stå upp för sina åsikter i styrelserummet” er juryens begrunnelse.
Fra venstre: Jury ordförande Lena Möllerström Nording, Lena Olving vinner Gabrielsen Award 2012, Therese Rheinfeldt, Sven Hagströmer, Gunnar Eckbo, Caroline af Ugglas. (Christian W Jansson var inte tilstede)

GJury2013_0374_582x437.jpg

Hon har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i olika företag.
Olika ägarformer: börsnoterade bolag, private equity-ägda bolag samt Branschorganisationer
Olika branscher: försäkringsbolag, bank, fondbolag, investmentbolag, detaljhandel, sjukvård och omsorg, internationellt industriföretag,
                         medicinteknik, bemanningsbolag, mediabolag
Olika länder:      Sverige, Norge, Finland, Danmark
Olika roller:       Ledamot, ordförande, ledamot revisionsutskott, ordförande revisionsutskott ,VD
Olika storlek:    Småbolag, mellanstora, noterade på largecaplistan

Profil
Hon har som synes ovan en bred erfarenhet från många branscher och många år i ledande
befattning i stora företag dvs en General Manager profil. Hon är väl insatt i formella
bolagsstyrningsfrågor och frågor av ekonomisk karaktär. Utöver det kan hon bidra med
erfarenhet av organisation, ledarskap, uppföljning och problemlösning i företag av olika karaktär.
Hon har genomfört stora omstruktureringar i de bolag hon varit verksam och har i dessa
sammanhang särskilt verkat för att skapa en kunddriven organisation. Hon har medverkat i
styrelsearbete i bolag i olika faser; allt från små uppstickare, till medelstora bolag som går bra,
till bolag i kris. Hon är van att ha ett nära samarbete med fackliga organisationer och ser det som
en tillgång i styrelsearbetet. Hon har som ordförande i revisionsutskottet varit mycket engagerad i
börsnoteringsprocessen i Hakon Invest och ansvarade även för noteringsprocessen (avbruten) i
samband med försäljningen från 3i till Triton av Ambea AB. Hon har sin huvudsakliga erfarenhet
från tjänsteföretag men i viss mån även från detaljhandel och industri.

De 2 andre nominerade som også er mycket kompetente for ordförande jobb store bolag:

Monica Caneman är styrelseproffs sedan 2001 då hon lämnade sin operationellt framgångsrika karriär inom SE Banken. Monica har under åren bidragit med sin kompetens i ett 40-tal olika styrelser i Norden förutom de nio uppdragen hon har idag. Hon är ordförande i Fjärde AP Fonden och Arion Bank på Island och ledamot i bl.a. SAS, norska Storebrand ASA, danska Intermail AS och Schibsted Sverige.

Magdalena Gerger har två MBA från Handelshögskolan Stockholm och McGill University Montreal. Sedan våren 2009 har hon framgångsrikt lett Systembolaget. En period som verkligen har genomsyrats av att göra bolaget än mer konsumentorienterat. Magdalena har en gedigen internationell marknadsföringsbakgrund och hennes spetskompetens ligger inom just marknadsföringsfrågor. När det gäller styrelseuppdrag har Magdalena tidigare varit del av Svenska Spels och Ingka Holdings (IKEA:s) styrelser. Sedan 2010 är Magdalena styrelseledamot i Husqvarna.

GprisutIMG_0372_582x437.jpg

På bildet fra venster: Ordförande Lena Möllerström Nording och vd Peter Bodin Grant Thornton, vinneren,
nominerad Monica Caneman, nominerad Magdalena Gerger, Sven Hagströmer och initiativtagar Gunnar Eckbo.

Det var ca 150 personer tilstede.

150delt_0357_582x437.jpg

150delt_0358_582x437.jpg

Kontaktpersoner:
Vinnar: Cecilia.daun(at)telia.com
Nominerade:
Magdalena Gerger:magdalena.gerger (at)systembolaget.se

Monica Caneman:  monica_caneman (at)hotmail.com

Jury ordförande Lena Møllerstrøm Nording, Grant Thornton: lena.mollerstrom.nording(at)se.gt.com
Gunnar Eckbo, initiativtagar, Norge, Sverige, Danmark post(at)styreinfo.no, +47 92024576