www.styreinfo.no

Inbjudan till styrelseevent på Handelshögskolan i Göteborg 14:e januari kl 16.30 med Charlotte Strömberg, Eva Halvarsson och Carl Bennet. Fullbokad.