Andelen kvinnelig ordförande i store bolag er ca 9% och ökar inte.
 
Prisen er europeisk och ikke en kvinna pris men en kompetens pris hvor de beste kompetenser skal synliggjøres for å få den beste kompetensen i styrelse rommene.
Styrelsene står overfor store utfordringer med galloperande inflasjon, energi priser som vil øke våldsamt i vinter og krigen i Europa med de redsler vi ser hver dag og hva det vil bety for konsumtionen og anställdas presterande.
 
Fra en longlist på 32 kandidater nominerade juryen 3 kandidater. De 3 nominerade har erfarenhet fra ledergrupper og styrelse arbete i store bolag. For å kvalitetssikre disse 3 har de blitt intervjuad av Mercuri Urval og av juryen. Deretter valgte juryen en vinner som var mycket svårt da alle 3 kan bli ordförande i store bolag innom kort tid som juryen ser det.
De 3 nominerade är:
 
 
Anna Mossberg, 50 år - Styrelseproffs och rådgivare. Aktuella styrelseuppdrag: Volvo Cars (2022-), Axcel (2021-), Orkla Group (2020-), Swisscom (2018-),
Swedbank (2018-) 
ANNA MOSSBERG HAR GENOMGÅENDE I SIN KARRIÄR UPPVISAT:
EXTRAORDINÄR DRIVKRAFT, MOD OCH PASSION VILKET HAR RESULTERAT I EN INTERNATIONELL KARRIÄR INOM NÅGRA AV VÄRLDENS MEST FRAMSTÅENDE TECH- OCH IT/TELEKOMBOLAG. ANNA UPPVISAR ETT STORT ENGAGEMANG FÖR FRAMTIDENS TEKNIK, LEDARSKAP, BOLAGSSTYRNING OCH BEHOVET AV INTEGRITET, TYDLIGHET, EMPATI OCH BESLUTSKRAFT NÄR VERKSAMHETER STÅR INFÖR TRANSFORMATIVA UTMANINGAR.  
2000 – 2000 STANFORD EXECUTIVE MANAGEMENT 
1995-1996 KTH MSC COMPUTER SCIENCE 
1992-1996 LULEÅ UNIVERSITET MSC INDUSTRIAL MANAGEMENT
 
Erfaring fra ledningsgrupper i Google, Deutsche Telecom, Bahnhof AB och Telia
 
 
 
Eva Nilsagård, 58 år - Styrelseproffs Aktuella styreiseuppdrag: Education Albert AB (2021-), Nanexa AB (2021-), Nimbus Group (2020·), Addlife AB (2015-), Bufab (2015-) mfl.
EVA NILSAGÅRD HAR I GRUNDEN EN TYDLIG CFO-PROFIL OCH HAR BYGGT SIN KARRIÄR I INTERNATIONELLA, GLOBALA, KONTEXTER IINOM FRAMFÖRALLT AUTOMOTIVE, INUDSTRI OCH MEDTECH. EVA HAR EN PASSION FÖR VERKSAMHETSYTRNING OCH STYRELSENS ROLL. EVA UPPVISAR EN TYDLIGHET I SIN TRO PÅ VIKTEN AV MÅLSTYRNING OCH STRATEGIARBETE OCH HAR HAFT EN BETYDANDE ROLL I FLERA BOLAGS TILLVÄXTRESOR FRÅN MINDRE BOLAG TILL BL.A. NOTERINGAR SOM LARGE CAP-BOLAG.
1998 – 2000 School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg
Ledningsgrupper:
Volvo Penta, Volvo Trucks, Plastal, Bewi Group Sweden och OptiGroup
 
 
Kristina Willgård, 57 år - Styrelseproffs Aktuella styrelseuppdrag: Molniycke (2021-), Addnode Group AB (2020-)
 
KRISTINA WILLGÅRD HAR GENOM ÅREN ARBETATOCH HAFT UPPDRAG I SMÅ, MEDELSTORA OCH STORA BOLAG. KUNSULTBOLAG OCH TEKNIKBOLAG SAMTDRIVIT EXCEPTIONELL TILLVÄXT. I GRUNDEN EN CFO-PROFIL MEN KANSKE EN ”OVANLIG” EKONOM MED EN ÖPPEN OCH RELATIONSORIENTERAD PROFIL.
KRISTINA ÄR VÄRDERINGSSTYRD OCH HAR PASSIONSFRÅGOR I KULTUR/ORGANISATION, EFFEKTIVA STRUKTURER OCH DEN STÄNDIGA VILJAN ATT BLI BÄTTRE. MED GRUND I DETTA HAR KRISTINA ENGAGERAT SIG I STYRELSER BL.A.MED UPPDRAGET ATT BYGGA VÄLMÅENDE OCH VINNANDE FÖRETAGSKULTURER.
 
1986-1989 Ekonomlinjen 140 p, Lunds Universitet
Ledningsgrupper
Addtech, Ericsson, Netwise, Swedish Satellite Systems och Frontec
 
Pris: Deltagande i valfritt öppet online program hos SSE Executive Education, värde sek 24.000