På bildet: Fra venstre Kine Kjærnet, konferansier - KPMG, Gunnar Eckbo - Founder, Tore Bråthen - Handelshøyskolen BI, Ingvild Vartdal nominert, Jannicke Hilland nominert, Karianne Melleby nominert, Gro Reinertsen - MU, Linda L Aase, Adele Norman Pran - juryleder

Kriteriet for prisen er: Totalt 10 års erfaring som styremedlem i selskaper med over 100 mill i omsetning. (3 verv i 3 år er 9 års erfaring)

Ca 10 år med erfaring fra ledergrupper med helst operativ erfaring.

Hensikten med prisen er et ønske om å løfte kvinnelige styremedlemmer til å bli styreledere samt å vise kvinnelige styremedlemmers kompetanse.

Målsettingen er å få frem mer variert kompetanse og erfaringer i styrerommene med bedre beslutninger og bedre resultater.

Det var 3 svært kompetente nominerte til årets pris:

Karianne Melleby, Adm.dir Storskogen Norge AS

Ingvild Vartdal, Advokat Adviso Advokatfirma AS

Jannicke Hilland, konserndirektør Telenor

De-tre-nominerte_wBA_2023 (1).jpg

 

Vinneren av WBA 2023 har solid operativ erfaring som hun tar med seg inn i styrerommet. Hun sitter i dag i konsernledelsen til Telenor som Head of Telenor Infrastructure. Tidligere har hun vært konsernsjef i BKK/Eviny og hatt en direktørrolle i Statoil. Kandidaten har erfaring fra en rekke styrer som Yara International, Nysnø klimainvesteringer, BONHEUR ASA, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB, Energi Norge og Tafjord. Hun fremstår som svært strategisk og helhetstenkende. Med sin gode evne til å skille viktig fra mindre viktig, sterke mål- og resultatfokus og tunge tech og økonomikompetanse, bidrar hun til nytenkning samtidig som hun sikrer god gjennomføring. Vinneren er glad i stor grad av kompleksitet. Hun er opptatt av å balansere rollen i styrer -  være konstruktiv, kritisk og ha en kontrollerfunksjon, være en god brobygger inn i organisasjonen. Med sin solide utdanningsbakgrunn som sivilingeniør fra University of Manchester og en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Bergen, kan hun også ta rollen som teknolog. Hun er opptatt av å levere høy kvalitet i alt hun gjør og bidra til å skape resultater og løfte organisasjonen.

Vinneren av Women´s Board Award for 2023: Jannicke Hilland

Juryen for årets pris har vært:

Adele Norman Pran ( Juryleder )

Svein Richard Brandtzæg

Tore Ulstein

Tore Bråthen

Elna-Kathrine Grieg

Linda L. Aase

Gunnar Eckbo

Prosjektledere har vært fra Styreinformasjon Frank Haga og Oscar Wallin fra KPMG.