20161013_182741 (1)_1112x626.jpg

De 3 nominerte og jury. Fra venstre Lena Møllerstrøm Nording jury ordførande, Gunnar Eckbo founder av prisen, Rasmus Nygård AIG, vinner Ulrika Delby, vinner av INSEAD stipend Eva Elmstedt, vinner Marianne Brismar, Magnus Johansson Regjeringskansliet, Lilian Fossum Biner ordførande Cloetta, Sven Hagstrømer Creades.

Eva Elmstedt vann Women’s Board Award 2017

Den 13 oktober delades Women’s Board Award ut för femte gången i Sverige hos Grant Thornton. Vinnare blev Eva Elmstedt, som förutom äran fick ett stipendium till den internationella handelshögskolan INSEAD. Utmärkelsen syftar till att främja styrelsekompetens och lyfta fram framgångsrika kvinnliga styrelseledamöter som har ordförandepotential i större bolag. 
Vinnaren Eva Elmstedt har en B.Sc. i ekonomi och datavetenskap, har tidigare bland annat varit CIO för 3, globalt kundansvarig på Ericsson och senare divisionschef Global Services och medlem i företagsledningen på Nokia Networks. Nuvarande styrelseuppdrag för Addtech, ProAct, Gunnebo, Axiell och KnowIT. Driver utöver sina styrelseuppdrag också det egna utbildningsföretaget Syntavia. 

Juryns motivering till valet av Eva Elmstedt:  
”Med en utpräglad internationell profil har hon lett stora organisationer som verkar i teknikens framkant. Hon har erfarenhet av både CIO-roller och av att leda affärsdrivande divisioner, ofta i miljöer där det digitala kapitalet är avgörande. Under sin operativa karriär har hon lyckats med uppdrag både i med- och motgång. Sedan cirka ett år arbetar hon på heltid som styrelseledamot och rådgivare med flertalet noterade bolag i sin portfölj. Med en djup expertis som grund arbetar hon nu som en bred generalist med hög integritet, välavvägd pragmatism och ett djupt kunnande.” 

Så här kommenterar Eva Elmstedt utmärkelsen: 
- Jag tror på mångfald som en framgångsfaktor och Women's Board Award är ett positivt sätt att belysa frågan kring kvinnor och styrelser. Att nu som vinnare ha fått det här förtroendet känns både roligt och sporrande och jag hoppas kunna inspirera andra i min tur, säger Eva Elmstedt.  
Övriga nominerade Förutom vinnaren Eva Elmstedt var även Marianne Brismar och Ulrika Dellby nominerade till årets Women’s Board Award.   Marianne Brismar är civilekonom och apotekare, tidigare vd i familjeföretaget Atlet. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar Semcon, Beijer Alma, Concentric, Creades, Lindab, Axel Johnson International och JOAB.  Ulrika Dellby är civilekonom, tidigare partner i The Boston Consulting Group och vd för Brindfors Enterprise. Grundare av PE-firman Fagerberg & Dellby. Idag styrelseledamot i SJ, Lifco, Cybercom och Big Bag samt ordförande i ideella Hello World!. 
Om utmärkelsen Priset går till den bästa kvinnliga ordförandekandidaten till stora bolag, noterade eller onoterade. Detta är kriterierna för att bli nominerad i Sverige:
• Kandidaten ska ha haft ledarerfarenhet för en egen division eller linje och resultatansvar i cirka fem år. • Kandidaten ska ha erfarenhet som styrelseledamot från stora företag >700 miljoner i omsättning under sammanlagt cirka tio år. • Kandidaten ska ha en stark anknytning till Sverige. 
Kvinnor som redan har ordförandeuppdrag kan i regel inte nomineras, om det inte rör sig om mycket små bolagsstyrelser. Vinnaren får förutom äran ett stipendium till den internationella handelshögskolan INSEAD: Leading from the Chair.
Juryn för Women’s Board Award består av flera namnkunniga personer. Lena Möllerström Nording, Grant Thornton, Gunnar Eckbo, Styreinformasjon AS, Rasmus Nygård, AIG, Sven Hagströmer, Creades, Magnus J Johansson, Näringsdepartementet, Anitra Steen, styrelseproffs samt Lilian Fossum Biner, vinnare Women’s Board Award 2015.  
Tidigare vinnare:  2015: Lilian Fossum Biner 2014: Marianne Dicander Alexandersson 2013: Cecilia Daun Wennborg 2012: Lena Olving, CEO Mycronic AB

För mer information kontakta:
Gunnar Eckbo, styrelseanalytiker och CEO, Styreinformasjon AS T +47 92024576
Eva Elmtedt  ‎eva.elmstedt(at)syntavia.com‎