Juryen som skal finne Chair of the Year 2018 er:

Lena Hofsberger, Chair of the Year 2017 og Nordic Chair of the Year Ambea AB, ledamot Max Hamburgers, Doro,

Eva Elmsted, ordførande ProAct IT Group, ledamot Gunnebo, Thule, Arjo

Bjørn Wolrath, ordförande Rederi AB Gotland, ledamot Företagsekonomiska Institutet 1888 Aktiebolag

Magnus J Johansson, Ämnesråd Styrelserekrytering, Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning, Näringsdepartementet

Torsten Østervall,  vd Yallotrade AB, leder Företags Ekonomiska Föreningen

Gunnar Eckbo, juryleder, styrelseanalytiker och initiativtager til Chair of the Year i de nordiske land. Start år 2000.

Biørn Riese, ordförande Axis, Mercuri Urval Holding, ledamot Arvid Nordquist Handelsaktiebolag