I 2016 ble juryen omstrukturert ved at PwC går ut av juryen, men leverer data om kandidatene til juryen slik at den har best mulig grunnlag for sine beslutninger.
Årets Bestyrelsesformand 2019 og juryformand Thomas Thune Andersen, Ørsted, bestyrelsesformand Lloyds Register, viseformand VKR Holding

Birgitte Nielsen, profesjonelt bestyrelsesmedlem i KIRK Kapital, Coloplast, De forenede Ejendomsselskaper

Christian Frigast, managing Partner i kapitalfonden Axcel, medlem Pandora, Danmark Skibskredit, adjungeret professor på Copenhagen Business School, mer info her

Gunnar Eckbo, CEO, Bestyrelseanalytiker og Founder Chair of the Year i 2000, Womens Board Award i 2010.
Anne Broeng, profesjonelt bestyrelsemedlem, bestyrelsesleder i Nordea Liv og Pensjon, medlem i Nasdaq OMX, Pension Danmark, NNIT, VKR Holding (Velux vinduer), ATP, Købmand Herman S, Bikubenfonden, Assistant professor of Finance Copenhagen Business School, mer info her
Brian Christiansen Partner PwC - tilrettelegger av kandidater, ikke stemmerett, mer info her
Rettighetsinnehaver: Styreinformasjon AS - Norge