FOR 10. GANG

Ved kåringen av Årets Styreleder siden år 2000 har juryene søkt etter kvinnelige styreledere i Norden, men det har vært få kandidater. Kun 3 av 16 vinnere har vært kvinner.
Ideen kom derfor opp at vi skulle kåre de beste kvinnelige styreleder kandidatene ved prisen Women's Board Award.
Hensikten med prisen var å fremheve kompetente og profesjonelle kvinnelige styreleder talenter for å gjøre valgprosessen best mulig for valgkomiteene og eierne. Prisen har vært utdelt i 8 år.
Juryen vil vurdere kandidatene utfra kriterier som erfaring fra ledergrupper og antall år som styremedlem i store bedrifter over 500 mill kr i omsetning. Et Search firma vil intervjue de 3 nominerte for å finne om de har et brennende ønske om å bli styreleder i en stor bedrift, har tid og kapasitet innen 6-24 mnd og ønsker å holde foredrag i styrefora.
Sammensetningen av juryen består av 2 grupper: Faggruppen og Hovedpartner gruppen som har forslagsrett men ikke stemmerett.

Jury
Hovedpartnere:
Harald Hjertø, Managing Partner Mercuri Urval
 

Fagjury                                                                                           
Liselott Killaas, prisvinner 2019, styremedlem Orkla ads, Hydro asa, Folketrygdfondet, Dnv GL Group
Knut Brundtland, styreleder ABG Sundal Collier asa, Try as
Annette Malm Justad, styreleder Spitsbergen Kullkompani, American Shipping Company asa, Norske Tog as, medlemAwilco Lng asa, Norske Skogindustrier asa,  se detaljer her
Marianne Elisabeth Johnsen, styretsleder Norges Sjømatråd, medlem Norway Royal Salmon asa
Gunnar Eckbo, CEO, styreanalytiker, founder, Styreinformasjon as

Mercuri Urval ved Harald Hjertø og Bjørn Mikkel Godsveen kartlegger kandidater sammen med jury og Partnere og evaluerer de 3 nominerte som juryen velger.