Prisen deles ut 14. mars hos KPMG med 105 deltagere og et faglig program med Hans Stråberg, Professor Sven-Erik Sjøstrand og Anna Kinberg Batra.
Presseomtale: SvD klikk her

Motivering Chair of the year 2017:

Årets vinnare av Chair of the year är en mycket aktiv och engagerad styrelseordförande, som sätter kund och kvalitet som utgångspunkt för allt styrelsearbete.  Vinnaren har mycket god förståelse och kunskap om den bransch som bolaget verkar i; en omdiskuterad, komplex och politiskt utsatt bransch, som just nu är under stark press för eventuella förändrade affärsmässiga förutsättningar.

I denna kontext har ordförande varit central för bolagets utveckling från att ha varit ett ifrågasatt och kritiserat bolag till att idag vara ett lönsamt bolag med goda värderingar, hög kundnöjdhet, förtroende i marknaden, med stolta medarbetare och en fin finansiell utveckling

Styrelseordförande har dessutom lett bolaget genom en lyckad börsnotering under 2017 och fått med sig ägare, styrelse, ledning och personal i genomförandet.

Årets Chair of the year lägger fokus på strategifrågorna i styrelserummet och har lagt rapporteringsfrågorna utanför styrelsemötena. Framtidsfrågor, expansion och tillväxt är de viktigaste frågorna på styrelsens agenda.

Styrelsearbetet leds engagerat, med hög energi och passion. Ordförande är trygg och balanserad, vågar utmana och är alltid öppen för feedback och mån om att förbättra och förstärka kvaliteten i styrelsearbetet. Dessutom säkerställer ordförande att alla styrelseledamöter kommer till tals och bidrar i styrelsearbetet.

Chair of the year 2017 är Lena Hofsberger för sitt styrelsearbete i Ambea AB! børskurs sek 165,00

Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet i Sverige och Norge, med huvudkontor i Solna.

Fakta

Chair of the Year, Sverige deles ut for 10. gang. Startet første gang i Norge i år 2000 og i 2018 er det kåret 50 ordförande i de nordiske land.

Formål: Suksessfulle ordförande kan ta med seg suksessen til andre bolag i Norden og derved øke verdiskapingen i styrelserommene.
Tidigare vinnare Sverige:

2016 Hans Stråberg, Atlas Copco

2015 Claes-Göran Sylvén, ICA

2014 Anitra Steen, Svenska Spel

2013 Fredrik Arp, Nolato

2012 Melker Schørling, Hexagon

Tidigare vinnare Nordic Chair of the Year:

2016 Bert Nordberg, Vestas Wind Systems, Dk

2015 Ole Andersen, Chr. Hansen, Dk

2014 Mr Kari Jordan, Metsä Board, Fi

2013 Niels Jacobsen, LEGO, DK

2012 Inge K. Hansen, Gjensidige, N

Jury som sammen med Partneren Stardust Search har funnet kandidater.

Kandidatene vurderes etter 13 kriterier, f.eks minimum 2 år ordförande, større bolag, en process med suksess, godt omdømme ordförande, gode betyg fra ledamöter etc

Juryen som nominerer 3 og velger en vinner etter intervju av ledamöter, personlig samtal Stardust Search og personlig samtal med juryen:

Magnus J Johansson, Ämnesråd Styrelserekrytering, Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning, Näringsdepartementet

Marianne Dicander, Vinnare av Womens Board Award 2014, ordförande Sahlgrenska Science Park, ledamot Praktikertjänst, Recipharm (publ) Enzymatica (publ), Camurus (publ)

Hans Stråberg, Chair of the Year 2016 Atlas Copco AB, ordförande Roxtec AB, ledamot Investor AB

Torsten Østervall, vd Yallotrade AB, leder Företags Ekonomiska Föreningen

Ulrika Dellby, ledamot SJ, Lifco (publ), Cybercom, Kavli Holding samt styrelseordförande Hello World! Ideell Förening

Bjørn Wolrath, ordförande Rederi AB Gotland, ledamot Företagsekonomiska Institutet 1888 Aktiebolag

Gunnar Eckbo, juryleder, styrelseanalytiker och initiativtager til Chair of the Year i de nordiske land. Start år 2000.