På bildet fra venstre: Carl Bennet vinner 2010, Fredrik Lundberg vinner 2011, Therese Reinfelt, Vinner 2012 Melker Schörling, Gunnar Eckbo, Carina Markow, Fredrik Lundstedt, Bjørn Wolrath ( Ingrid Jonasson Blank var ikke tilstede)

Juryens begrunnelse:
Dett er en historie om den beste ordförande og den beste CEO som gjennom kompetente, teknologiske og nytenkende medarbeidere skaper suksess.
I 1999 ble Melker Schörling ordförande i Hexagon som nå har blitt et globalt mätteknikk koncern av integrerad design-, mät- och visualiseringsteknologi. Bolagets affärsidé är att utveckla samt marknadsföra teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. I praksis:
• Gjenoppbygging World Trade Center One
• Operatør Brazilian Emergency Mobile Service
• Forbedring China's Three Gorges Dam
• Skape og teste NASA Curiosity Rover
• Bygging Europa's høyeste bygning

Hexagon har kunder i over 40 länder og en omsetning på ca 20 mrd svenske kr i 2012.
Å oppnå slike fantastiske resultater klarer man ikke ensam.
Schörling fant sammen med styrelsen en CEO i år 2000, Ola Rollén, som i 12 år har vært med på denne evntyrlige veksten gjennom oppkjøp og organisk vekst. Og det mest imponerende Hexagon har et resultat på ca 4 milliarder svenske kroner for 2012.

I styrelsen er Schörling profit orientert men på et langsiktig tenkande. Marked og strategi diskuteres på hvert møte som Schörling leder på en slik måte at alle blir engasjert og involvert. Alle styrelseledamötene deltar på den store Hexagon konferansen for å snakke med ledelsen og forstå de komplekse produktene og tjenestene som Hexagon selger. Ordförande har en profesjonell balanse i styrearbeidet som tilgodeser alle aksjonærer og stakeholders. I 2010 fikk Hexagon 2 nye styrelseledamöter og ordförande påvirker styresammensetningen til det beste for bolaget. Styrelsen har etablert en policy for global whistleblowing. Styrelseledamötene oppfatter Schörling som en mann med autoritet, sterkt engasjert, han har balanse mellom nærhet og distance til CEO, personlig integritet, gode konklusjoner og han skaper et godt møteklima.

Melker Schørling,Ordførande siden 1999
Andre verv: Ordförande Melker Schörling AB, AarhusKarlshamn AB, Securitas AB og Hexpol AB.
Styrelseledamot Hennes & Mauritz AB.
Arbeidserfaring: CEO Securitas AB, President and CEO Skanska AB.
Utdannelse: B.Sc. (Econ.)
Committees: Ordförande valgkomite.
Uavhengig
Holdings
Share A 15,750,000 (Legal person)
Share B 78,711,582 (Legal person)


Skapar förändring
Vi är övertygade om att det inte bara är möjligt att åstadkomma förändringar som uppfyller de ökande behoven i världen idag, det är också en nödvändighet för oss alla.
Hexagon grundades 1975, och är en ledande global leverantör av integrerad design-, mät- och visualiseringsteknologi. Vi har över 12 000 anställda i fler än 40 länder och en nettoomsättning om cirka SEK 20 milliarder . Vår B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och handlas på Stockholms Large Cap lista (HEXA B).
Hexagons teknologier mäter med stor precision och ger snabbt tillgång till stora mängder komplexa data som visualiseras via konstruktionsmjukvara och geospatial mjukvara så att våra kunder kan skapa, bearbeta och distribuera information för att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och fatta snabbare och bättre operationella beslut med hjälp av flerdimensionella data.
Hexagons omfattande utbud av produkter och tjänster skapar ett kontinuerligt arbetsflöde som ger kunder möjlighet att omvandla rådata till användbar information som underlättar beslutsfattande.

Våra verksamheter
Användandet av Hexagonkoncernens teknologier har en positiv inverkan på vår värld. Vår verksamhet styrs och redovisas i de två affärsområdena Measurement Technologies och Övrig verksamhet. Measurement Technologies består av applikationsområdena Geosystems, Metrology och Technology.

Styrelseledamöter som har deltatt i vekst prosessen:

Mario Fontana
Herrliberg, Schweiz, född 1946
Styrelseledamot sedan 2006
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i tre börsnoterade bolag: Swissquote, Inficon och Dufry.
Arbetslivserfarenhet: Personalchef och informationsdirektör Brown Boveri Brasilien, landchef Storage Technology Switzerland, landchef Hewlett-Packard Switzerland, VD Computer Business Hewlett-Packard Europe och VD Financial Services worldwide Hewlett-Packard USA.

Ulf Henriksson
Oxshott, Storbritannien, född 1963
Styrelseledamot sedan 2007
Övriga uppdrag: VD Invensys plc.
Arbetslivserfarenhet: Medlem i företagsledningen för Eaton Corporation, Honeywell International/Allied Signal Inc. och Volvo Aero.

Ulrika Francke
Stockholm, född 1956
Styrelseledamot sedan 2010
Övriga uppdrag: VD Tyréns AB. Styrelseordförande i Stockholms Stadsteater AB samt styrelseledamot i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och Swedbank AB.
Arbetslivserfarenhet: Stadsbyggnadsdirektör och Gatu- och fastighetsdirektör i Stockholms stad och VD SBC.

Gun Nilsson
Stockholm, född 1955
Styrelseledamot sedan 2008
Övriga uppdrag: Finansdirektör Sanitec. Styrelseledamot i Husqvarna AB.
Arbetslivserfarenhet: Finansdirektör Nobia Group, VD Gambro Holding AB, vice VD och finansdirektör Duni AB.

Ola Rollén
London, Storbritannien, född 1965
VD och koncernchef sedan 2000
Styrelseledamot sedan 2000
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vestas Wind Systems A/S.
Arbetslivserfarenhet: VD Sandvik Materials Technology, vice VD Avesta-Sheffield och VD Kanthal.

Ulrik Svensson
Stockholm, född 1961
Styrelseledamot sedan 2010
Övriga uppdrag: VD Melker Schörling AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, AAK AB, Loomis AB, Niscayah Group AB, Hexpol AB och Flughafen Zürich AG.
5 av 6 styrelseledamötene eier aksjer i Hexagon og har derved deltatt i aksjens gode verdiutvikling.
Styreinformasjon mener at styrelseledamöter bør eie aksjer for 50% av styregodtgjørelsen.
I 1999 var resultatene:
Resultatet före skatt uppgick till 179 Mkr (313 i 1998)
Faktureringen minskade till 4 667 Mkr (4 946)
Betydande kostnads- och personalreduceringar
har genomförts parallellt med offensiva satsningar
Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie

I år 2012 passerer bolaget en milepel med 20 mrd svenske kr i omsetning noe som gjør det til verdensledende i sin branche.
I 2007 satte styret målet om dobbling av omsetningen og oppnå en margin på 20%.

På 12 år har omsetningen blitt 4 dobblet og lønnsomheten har hatt en fantastisk fremgang fra 179 mill kr til ca 4000 mill svenske kr i 2012.

Hexagon har en aktiv oppkjøpsstrategi sist i USA og Tyskland:
Stockholm, 3. desember 2012
Hexagon AB, en ledande global leverantör av design-, mät- och visualiseringsteknologier, har tecknat ett slutligt avtal om förvärv av tillgångarna i GTA Geoinformatik GmbH, ett mjukvaruföretag fokuserat på georefererade virtuella 3D-modeller av städer och lösningar för högeffektiv byggnadsrekonstruktion.
Verksamheten ingår i Hexagons räkenskaper från november månads slut. Förvärvet kommer inte att ha någon betydande påverkan på Hexagons resultat på kort sikt.

Stockholm 8. januar 2013
Hexagon har förvärvat New River Kinematics (NRK), ett amerikanskt teknikföretag som specialiserat sig på mjukvara för 3D-analys inom portabel industriell mätteknik.
NRK grundades 1994 och revolutionerade koordinatbaserad mätning genom att vara först inom industriell portabel mätteknik med programvara som skapar en tredimensionell grafisk miljö.
NRK har sitt säte i Williamsburg, Virginia. Bolaget konsolideras från den 1 januari 2013 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. Omsättningen uppgick till cirka 13,3 MUSD 2012.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 9M 2012
Under de första nio månaderna uppgick den operationella nettoomsättningen till 1 751,0 MEUR (1 586,0). I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade nettomsättningen med 6 procent.
Rörelseresultatet (EBIT1) uppgick till 354,2 MEUR (318,0), vilket motsvarar en rörelse-marginal om 20,2 procent (20,1). Under första kvartalet 2012 genomförde Hexagon ett omstruktureringsprogram inom Intergraphs affärsområde SG&I. Omstrukturerings-kostnaden uppgick till -4,9 MEUR och ingår i EBIT1.
Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet (EBIT1) om 12,3 MEUR.
Räntenettot uppgick under de första nio månaderna till -37,7 MEUR (-44,0).
Resultat före skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 316,5 MEUR (274,0).
I resultatet före skatt gällande perioden
Kv1-Kv3 2011 ingår poster av engångskaraktär om -8,5 MEUR relaterade till reduktion av förutbetalda intäkter i samband med förvärvet av Intergraph. Resultat före skatt, inkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 316,5 MEUR +19% (265,5).
Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på resultatet före skatt om 12,3 MEUR.
Resultat efter skatt, exkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 256,3 MEUR (217,6) eller 0,72 EUR (0,61) per aktie. Resultat efter skatt, inkluderat poster av engångskaraktär, uppgick till 256,3 MEUR (212,3) eller 0,72 EUR (0,60) per aktie.

Hexagon B aksjer: sek 165 den 10. januar 2012.
1 mnd. 3 mnd.   1 år
-4,5%   16,0%    46,1%

Jan 2010 var kursen sek 110 en oppgang på 50%.

Priset
är ett vandringspris som är ett konstverk som symboliserar evigt liv för företaget.
Ett ägg mitt på skulpturen skall symbolisera att evigt liv inte uppnås utan födsel av nya ideer. Skulpturen är gjord av den internationellt erkände konstnären Marian Heyerdahl. (dotter till Thor Heyerdahl). Det blir också utdelat en messing plakett.

I 2012 har juryen blitt styrket med 3 nye medlemmer:
Ingrid Jonasson Blank tidligere Executive Vice President av ICA Sverige AB, styrelseledamot TeliaSonera, Bilia AB, Forma Publishing Group, Fiskars, ZetaDisplay AB, Forex Bank AB, Eatwell Solutions AB, TravelSupport AB and Ambea Group.

Fredrik Lundberg, Chair of the Year 2011, tidligere ordförande Cardo AB, Verksam inom L E Lundbergföretagen AB sedan 1977, koncernchef sedan 1981.
Styrelseordförande i Holmen AB och Hufvudstaden AB. Vice ordförande i Svenska Handelsbanken AB. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB, AB Industrivärden och Sandvik AB.
Carl Bennet B.Sc. (Economics) Dr. Tech. h.c
Getinge's styrelse: Ordförande sedan 1997. Ordförande av Valkommite, Kompensationskommite. Ledamot sedan 1989. Ordförande i Elanders AB, Göteborgs Universitet och Lifco AB. Ledamot i Holmen och Lundbergs.

Gunnar Eckbo, juryleder og initiativtager til Chair of the Year i de nordiske land i år 2000.

Bjørn Wolrath, ordförande Samhall sedan 2007. Tidigare ledamot sedan 2000. Direktör vid Momentum AB. Styrelseordförande i Svensk Exportkredit AB och Insurance Training and Consulting. Styrelseledamot i Rederi AB Gotland.

Therese Reinfelt, Ämnessakkunnig, Enheten för statligt ägande, ansvar styrelseledamöter til 53 offentlige foretak, Finansdepartementet
Fredrik Lundstedt, Partner Boardment, et bolag, som hjälper sina kunder med utvärdering och utveckling av styrelsearbetet.

Carina Lundberg Markow, Chef Ansvarsfullt Ägande, Corportate Governance ansvarlig Folksam.
Samhällsvetare med statsvetenskaplig inriktning och MBA, Master of Business and Administration, från Handelshögskolan i Köpenhamn. Sedan maj 2009 är hon ledamot i jämställdhetsakademin, en tankesmedja grundad av Lantbrukarnas Riksförbund.

Kontakt: Melker Schörling ved anette.larsdotter (at) melkerschorlingab.se +46 8 407 36 60 +46 70 544 40 15
Kontakt: Ordförande i juryn, Gunnar Eckbo, post(at)styreinfo.no tlf +47 92024576