Tallene er klare: Flere kvinner i lederstillinger og styrer bidrar til betraktelig høyere økonomisk vekst i selskapene.

 

Derfor er Women's Board prisen og fokuset det setter så viktig. I Storebrand jobber vi systematisk med å utvikle et mangfoldig og inkluderende selskap. Vi nominerer like mange menn og kvinner til lederutviklingsprogrammer, og jobber aktivt med å oppnå kjønnsbalanse gjennom rekrutteringsprosesser. Blant annet skal det være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet. Storebrand er også en av initiativtakerne bak "kvinner i finans", med mål om å øke kvinneandelen på ledernivå i finansbransjen.

Deltager i juryen:

As a part of the Storebrand ASA executive team, Karin Greve-Isdahl is responsible for Sustainability, Communications and Public Affairs. Karin is responsible for Storebrand's sustainability strategy, action plan and translating the EU Action Plan for Sustainable Finance into actions. She is Chair of the Board of UN Principles of Sustainable Insurance and member of the Ethical Investments Committee at Storebrand. Karin is also in charge of Storebrand’s CEO’s leadership position on climate in the networks Skift, Nordic CEOs for a Sustainable Future and Net Zero Asset Owner Alliance, where she also serves as member of the Principal Group. In 2014 and 2015 Karin was included in Norwegian Financial Paper Kapital's “Rising Female Stars” list.