Hon har genom åren arbetat och haft uppdrag i små, medelstora och stora bolag. Konsultbolag och teknikbolag samt drivit exceptionell tillväxt. I grunden en CFO profil men kanske en "ovanlig " ekonom med en öppen och relationsorienterad profil.
Hon är värderingsstyrd och har passionsfrågor i kultur/organisation, effektiva strukturer och den ständiga viljan att bli bättre.
Med grund i detta har hon engagerat sig i styrelser bla.a med uppdraget att bygga välmående och vinnande företagskulturer.
 Samverkan, trivsel, faktabaserat, prestationsorienterat och hållbart är viktiga frågor för henne vad avser styrning och utveckling av organisationer. Dette er kompetenser hun tar med seg inn i styrelse rommet.
Utdanning:
1986-1989 Ekonomlinjen 140 p, Lunds Universitet
 
Ledningsgrupper hun har erfaring fra:
Addtech, Ericsson, Netwise, Swedish Satellite Systems och Frontec
 
Erfarenhet från styrelse & advisory board
Ernströmgruppen • Mölnlycke Health Care AB • Addnode Group • Flera interna styrelser inom AddLife -koncernen • Nordic Waterproofing Holding A/S • Eleda Holding AB • Serneke Group AB • AddLife AB • Addtech Nordic AB • Ericssons Pensionsstiftelse
 
Funktionserfarenhet
STYRELSE • VD • LEDNINGSGRUPP • AFFÄRSUTVECKLING • P/L • STORA GLOBALA KONCERNER • SME-BOLAG • BÖRSBOLAG  
Branscherfarenhet
TELECOM • INDUSTRI • MEDTECH • BIOTECH • INTERNATIONELLT & GLOBALT • CFO-PROFIL
 
Hon er Styrelseproffs,  aktuella styrelseuppdrag i dag er: Mölnlycke (2021-), Addnode Group AB (2020-) 
 
Priset er: Deltagande i valfritt öppet online program hos SSE Executive Education, värde sek 24.000
 
Vinnare Women's Board Award 2022 i Sverige er Kristina Willgård. Prisutdelar Professor Andreas Werr, Stockholm School of Economics