Vi vet at styrehonorarene generelt er langt høyere i Danmark og Sverige, og vi vil selvfølgelig ikke ha B-lag i Norge. Det har vi ikke råd til. Som Røe Isaksen sier: "Det er enorme verdier som vi forvalter for det norske folk, men staten vil kun foreslå eller støtte en større økning av godtgjørelsen dersom godtgjørelsen vurderes å ligge for lavt til å kunne bidra til best mulig styresammensetting og sett opp mot en konkret vurdering av styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet" 

Men selv om noen hevder at styrehonoarene er "en hån mot kompetansen" ref Kapital Gunnar Eckbo, så viser en oversikt i Kapital at snitthonoraret har økt med syv prosent til 555.000 kroner i et utvalg på 135 børsnoterte selskaper, og i 10 selskaper på Oslo Børs er styrelederhonoraret en million kroner eller mer.

Gunnar Eckbo styerleder og styreanalytiker i Styreinformasjon AS sier at "Poenget er at nivået er for lavt i Nordiske sammenheng for å få de beste styrelederne." 

Som styreleder Bert Nordberg i Vestas sa: "Jeg har ikke råd til å komme til Norge"