Følgende jurymedlemmer skal vurdere kandidater blant bedrifter med over 100 millioner kr i omsetning. Det er 13 kriterier som blant annet over 2 år som styreleder i et spesifikt selskap, overskudd 2023, godt omdømme bedrift og styreleder etc. 

Hovedpartnere har plass i juryen og forslagsrett men ikke stemmerett.

Thorhild Widvey, styreleder (tidligere) Statkraft, Vår Energi, Festspillene i Bergen, nestleder stiftelsen Offshore Northern Seas

Eivind Reiten, Kongsberg Gruppen asa, Årets Styreleder 2021 - (vinner sitter kun ett år) 

Anne Lise Meyer, Juryleder, profesjonell styremedlem, styreleder Skeie Kapital, medlem Bertel O Steen Kapital, Sissener, Tekna Holding

NY

Gunnar Eckbo, styreanalytiker, stifter av prisen i år 2000, Styreinformasjon AS

Ann-Christin Andersen, tidligere CDO/SVP TechnipFMC, styremedlem internasjonalt, styreleder Glitre Energi, m.fl.

Jan Erik Kjerpeseth, CEO Sparebanken Vest, styreleder Eviny og Brage Finans, medlem Finans Norge og Sparebankforeningen i Norge.

Fra Partnere sitter 1 person:

Search Partner er Agile Styrerekruttering et konsept fra Agile Interim AS med Managing Partner Hilde Lekven, de foreslår kandidater sammen med andre Partnere og  jurymedlemmer til en Long list og evaluerer de 3 jury nominerte kandidatene.

Hovedpartner er RSM Norge AS, revisjon og rådgivning med CEO Krister Aanesen.

Eventpartner er forespurt.