Omtale i Dagens Næringsliv

© Dagens Næringsliv
Høyt priset styreleder Dato: 2001-09-27 Side: 18 IDA GRIEG RIISNÆS
Reidar Lund, styreleder i offshore- og riggselskapet Prosafe, blir i dag kåret til årets styreleder. Selv mener han at hans jærske bondevett er hans viktigste egenskap. En overrasket Reidar Lund synes det er veldig kjekt å få prisen, som overrekkes i dag av Høyres nestleder, Per-Kristian Foss.
Etter en nominasjonsprosess var det styrelederne i fem bedrifter som ble vurdert som kandidater av juryen.

Vanskelige år
Juryen har lagt vekt på at Reidar Lund har loset Prosafe gjennom tre vanskelige år for bransjen, og at han nyter stor respekt i offshorebransjen. Som styreleder mener juryen at han trekker inn ressursene til styremedlemmene i det daglige arbeidet og er flink til å utnytte styrets samlede ekspertise. Også hans evne til å inspirere trekkes frem, i tillegg til hans bidrag til positiv utvikling og økonomiske resultater i bedriften. Lund er ingen typisk styreleder. Han har praktisk talt bygd opp Prosafe fra grunnen. Prosafe er i dag verdens største eier og operatør av boligrigger, og driver også med produksjonsboring. Prosafe ble etablert i 1997, og børsnotert samme år med Reidar Lund som administrerende direktør og Ole Lund som styreleder. Reidar Lund tiltrådte styrelederstolen i Prosafe for to og et halvt år siden, og har helt frem til nå vært arbeidende styreleder i Prosafe. Neste måned flytter han ut av kontoret i Tananger, og blir ordinær styreleder med kontor utenfor Prosafe.

På tradisjonelt vis Lund mener selv han har lagt opp styrearbeidet i Prosafe på nokså tradisjonelt vis, men betegner viktigheten av å være hands on. - Jeg mener styret skal være detaljert, uten å være detaljorientert. Vi prøver å holde en fleksibel møtestruktur, og bruker telefonmøter mye, noe vi kan fordi administrasjonen som gir et godt grunnlag for beslutninger gjennom grundig bakgrunnsmateriale i styrepapirene. I mai sto han på listen over kandidater som ble foreslått av Aker Maritime til styret i Kværner. På spørsmål om hvilke tanker han gjør seg om Kværner nå, svarer Lund: - Må jeg svare på det? På bakgrunn av at jeg har venner og kjente i begge leire mente jeg i mai at det beste ville være å vurdere en sammenslåing av Aker Maritime og Kværner. I dag vet jeg ikke. Jeg er mest overrasket over at det er gått så fort med Kværner. En av de viktigste oppgavene for et styre er jo nettopp å holde et øye med likviditeten i et selskap. Det hele er sterkt beklagelig. Også Prosafe har fått føle nedgangen i markedet. Selskapet har falt nær 30 prosent siden nyttår, og 13 prosent bare den siste uken.

Prisen deles ut for andre gang i dag. Fjorårets prisvinner var Svein S. Jacobsen, tidligere Tomra-sjef. Juryen , som har kåret årets styreleder, har bestått av Kristin Skogen Lund i SOL, Erik Gudbrandsen i Ernst & Young, Kari Broberg i Hartmark Consulting, Rabbe Lund fra Intellectual Capital Group, Tor Hæhre i organisasjonen Lederne, Nils-Andreas Wulfsberg i Habberstad og Gunnar Eckbo i Styreinformasjon as.