I disse pandemi tider blir det viktig at styrene innehar den rette kompetansen for å se og utnytte muligheter. Aldri har det skjedd så store endringer på kort tid med statlige nedstengninger og bruk av hjemmekontor. Rammebetingelsene har blitt dramatisk endret for reiseliv med oppsigelser for flyselskapene i 1000 tall, kultur arrangører, idrett, små og store bedrifter og nå er det eksamen for styrene ved hvor godt håndterer de denne krisen som kan vare lenge.
For å kunne danne seg en mening om kompetansen i styrene er det viktig å se på nettsidene til bedriftene. Hvilken info bør stå på sidene som gjør oss komfortabel som investor, leverandør, kunde, arbeidstager osv. Vi har gitt hvert punkt under 5 poeng hvor maks kan bli 50 poeng og minimum 50 poeng. Lykke til å vurdere styrene i bedrifter som interesserer deg.

(Eksempel under er Arcus hvor red er aksjonær)

Poeng

- 5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

- 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-5 Digitalisering kunnskap

-5 Bærekraft kunnskap

+5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

+5 Styreverv pr medlem

+5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

- 5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

- 5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum poeng  minus 20

KONGSBERG AUTOMOTIVE 10. JUNI 2020
Poeng

- 5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-5 Digitalisering kunnskap

-5 Bærekraft kunnskap

+5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften - KUN 1 av 8 styremedlemmer

+5 Styreverv pr medlem

+5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

- 5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum poeng  0 (max mulig 50 poeng)

Styreinformasjon eier 100.000 aksjer

Q-Free 
 

Poeng

-10 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-5 Digitalisering kunnskap

-5 Bærekraft kunnskap

-5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften - KUN 4 av 7 styremedlemmer

-5 Antall styreverv pr medlem

+5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum poeng  - 20 (max mulig +50 poeng)
Styreinformasjon eier 10.000 aksjer