I disse pandemi tider blir det viktig at styrene innehar den rette kompetansen for å se og utnytte muligheter. Aldri har det skjedd så store endringer på kort tid med statlige nedstengninger og bruk av hjemmekontor. Rammebetingelsene har blitt dramatisk endret for reiseliv med oppsigelser for flyselskapene i 1000 tall, kultur arrangører, idrett, små og store bedrifter og nå er det eksamen for styrene ved hvor godt håndterer de denne krisen som kan vare lenge.
For å kunne danne seg en mening om kompetansen i styrene er det viktig å se på nettsidene til bedriftene. Hvilken info bør stå på sidene som gjør oss komfortabel som investor, leverandør, kunde, arbeidstager osv. Vi har gitt hvert punkt under 5 poeng hvor maks kan bli 50 poeng og minimum 50 poeng. Lykke til å vurdere styrene i bedrifter som interesserer deg.

Autostore, link her, 3 kvinner og 5 menn

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

+  5 Digitalisering kunnskap

-  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

+  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

+  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

25. oktober 2021 Sum score + 10 poengBergen Carbon Solutions, link her 5 menn hvorav daglig leder som ikke er anbefalt. 

18.mai 2021 Ingen presentasjon av styret på nettsidene. Sum score: minus 50 poeng

 

Offshore Heavy Transport - OHT Link her 1 kvinne og 2 menn,13. november 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

+  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

-  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 25 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.


Kahoot link her 12. november 2020 - 5 menn, ingen kvinner

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

+  5 Digitalisering kunnskap

-  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

+  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 10 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.

 

REC Silicon, link  her 2 kvinner og 2 menn, 9. november 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

-  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 20 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.


Norcod  https://www.norcod.no/investor/   Dansk styreleder, 1 kvinne og 5 menn, 28. oktober 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

-  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 20 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.

 

Vaccibody, link her 1 kvinne og 7 menn, 26.oktober 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

- 5 Digitalisering kunnskap

+ 5 Bærekraft/fornybar kunnskap

+ 5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum 0 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.
 

Play Magnus Group, link her  8 menn, ingen kvinner, 26. oktober 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

-  5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

-   5 Bærekraft/fornybar kunnskap

+  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

-  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+   5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 30 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.

 

Pexip, link her 2 kvinner og 3 menn, 26. oktober 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

-  5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

+  5 Digitalisering kunnskap

-   5 Bærekraft/fornybar kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

-  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+   5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 30 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.


www.Everfuel.com/about, 3 menn, ingen kvinner, 21.oktober 20202

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

+  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

+  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

-   5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum -10 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.

 

 

Elliptic Laboratories 21. oktober 2020, link her

Ingen presentasjon av styret minus 50 poeng.

 

NEL Hydrogen https://nelhydrogen.com/about/#board 3 kvinner og 3 menn, 4. januar 2021

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

- 5 Digitalisering kunnskap

+  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

+  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

+  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum + 5 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.
 

QUANTAFUEL   https://quantafuel.com/board/  3 kvinner og 5 menn, 3.oktober 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

+ 5 Digitalisering kunnskap

+  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

+  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

+  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum + 25 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.

 

SCATEC SOLAR ASA  Link her  2 kvinner og 3 menn, 21.september 2020

Poeng

-  5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

+  5 Bærekraft/fornybar kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

+  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

-  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

+ 5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum - 5 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.

 

AKER OFFSHORE WIND   https://www.akeroffshorewind.com/about/board-of-directors/  1 kvinne og 4 menn, 4.januar 2021

Poeng

+ 5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

-  5 Bærekraft kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+ 5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

-  5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-  5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 20 Poeng. Høyest mulig score + 50 poeng.
 

 

AKER CARBON CAPTURE   https://www.akercarboncapture.com/about/board-of-directors/  1 kvinne og 4 menn, 4. januar 2021

Poeng

+ 5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+ 5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-  5 Digitalisering kunnskap

-  5 Bærekraft kunnskap

-  5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-  5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften

-  5 Styreverv pr medlem

+  5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

-   5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

-   5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum minus 20 Poeng
 

 

KONGSBERG AUTOMOTIVE http://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/board-management/  

3 kvinner og 5 menn, 10. JUNI 2020
Poeng

- 5 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-5 Digitalisering kunnskap

-5 Bærekraft kunnskap

+5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften - KUN 1 av 8 styremedlemmer

+5 Styreverv pr medlem

+5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+5 Antall styremedlemmer 4-6, store globale selskaper som er komplekse har flere

- 5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum poeng  0 (max mulig 50 poeng)

Styreinformasjon eier 100.000 aksjer

Q-Free  https://www.q-free.com/ir/investor-relations/ 2 kvinner og 5 menn, 4. januar 2021

Poeng

-10 Hvorfor er vedkommende i styret? Sterk på finans, markedsføring, internasjonalisering, børsnoteringer etc Se Vestas.com

+5 Kompetanse, hvilke fagområder har medlemmene erfaring fra

-5 Digitalisering kunnskap

-5 Bærekraft kunnskap

-5 Medlemmer fra viktigste markeder. 

-5 Eier alle medlemmene aksjer - dette gir signal om medlemmene tror på bedriften - KUN 4 av 7 styremedlemmer

-5 Antall styreverv pr medlem

+5 Nåværende stilling, proff styremedlem, CEO, direktør

+5 Alder, spredning på alder gir dynamikk

Sum poeng  - 20 (max mulig +50 poeng)