På bildet Carl Bennet som prisutdeler til de 2 nominerte og vinner. Kersti Strandqvist venstre og Victoria Van Camp til høyre. Prisutdelingen var på Handelshögskolan i Gøteborg 14:e januari 2020.

 

Vinnaren av Women´s Board Award 2019/2020 

 

Vinnaren 2019/2020 är Pualine Lindwall. Hon har en internationell profil utöver det vanliga. Pauline har under sin karriär varit baserad i Helsingborg, Köpenhamn, London, Jakarta, Frankfurt och ZürichHon har mångårig erfarenhet av ledarroller med resultatansvar från stora konsumentkoncerner som Nestlé och Kraft/Mondelez 

 

Sedan fem år tillbaka arbetar hon heltid som styrelseledamot och rådgivare i bolag med skiftande karaktär. Pauline har en roll i det internationella börsnoterade amerikanska bolaget McKessen med plats nr 7 på Fortune 500-listandär Pauline har en styrelseroll i deras separata Europeiska bolag. Hon är även styrelseledamot i de noterade svenska bolagen Duni AB och Swedish Match AB. 

 

Pauline har tidigare varit ledamot i den kooperationen Lantmännen som har en omsättning på 45 miljarder SEK och kända varumärken som Kungsörnen och AXA.   

 

Förutom styrelseuppdrag är hon idag rådgivare till EY och har tidigare haft samma typ av rådgivarroll för StoraEnso. 

 

Hon har under åren behållit sin jordnära personlighet präglad av sin uppväxt i Växjö. Under åren har hon bott i många olika länder och har sedan ett antal år sedan bosatt sig utanför ZürichHon har dock behållit en tydlig koppling till Sverige genom sina styrelseuppdrag och genom sin dotter som är bosatt i Göteborg. 

 

Ett naturligt nästa steg för henne är att axla en ordföranderollJuryn och de referenser vi varit i kontakt med bedömer detta som ett steg som hon har precis rätt erfarenhet och personlighet för att bemästra. En av hennes referenser formulerar det som ” Impressed by the time and energy she provides. She is serious, committed. I would say she is a real star.