Benedicte Schilbred Fasmer

Womens Board Award 2012

Gabrielsen Prisen - Womens Board Award 2012 Benedicte Schilbred Fasmer

Prisen, et Harvard Business School styrestipend fra Styreinformasjon AS og en terracotta skulptur, ble delt ut hos Hovedpartner PwC 17. januar av tidligere minister Ansgar Gabrielsen.

På bildet fra venstre: Eli Moe-Helgesen, Kristine Landmark Gabrielsen vinner 2011, Ansgar Gabrielsen, Benedicte Schilbred Fasmer vinner 2012, Åse Aulie Michelet vinner 2010, Gunnar Eckbo, Mimi Berdal, Mai-Lill Ibsen.

Begrunnelsen til juryen:
Vinneren av Gabrielsen Prisen 2012 har over 10 års ledererfaring med resultatansvar og kan forstå tunge/vanskelige beslutninger som administrasjonen må fatte. Hun har variert erfaring fra finans i 10 år, næringsmidler i 5 år og bank i 5 år. Hun har god forståelse om arbeidsoppgavene til adm.dir og kan være en god sparringspartner når adm dir sliter som mest med finansielle og organisatoriske problemer.

Styre erfaringen er meget solid med tidligere noen år som styreleder og i den senere tid nestleder og styremedlem. I styrerommene viser hun stort engasjement, en god tilnærming og bidrar meget. Hun har god evne til å fasilitere og forberede møtene i samarbeid med adm.dir gjennom erfaring som styreleder. Hun har evnen til å være lyttende og la debatten gå rundt styrebordet. Hun har empati og en god kommunikasjonsevne.

Vinneren av Gabrielsen Prisen 2012 har et stort potensiale som styreleder i store bedrifter.

De nominerte kandidatene på bildet fra høyre:
 Nr 2 – Benedicte Heidenreich Fossum, 50 år

Utdannelse:
Benedicte Heidenreich Fossum er utdannet Veterinær fra Norges Veterinærhøgskole.

Karriere:
Hennes tidligere karriere har vært som forsker og forretningsutvikler i både offentlig og privat sektor, primært som faglig leder.

Styreerfaring:
Kandidaten arbeider i dag som aktiv styreleder i flere selskaper. Hun innehar også verv som nestleder og styremedlem i børsnoterte selskaper.

Nr 1– Benedicte Schilbred Fasmer, 47 år
Utdannelse:
Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH, og har videre diverse kurs innen bank, finans og ledelse.

Karriere:
Hennes karriere er faglig tuftet innen bank, finans, investeringer og økonomistyring i både børsnoterte selskaper, statlig forvaltning og forskningsinstitusjon.

Styreerfaring:
Benedicte Schilbred Fasmer har erfaring fra ulike styreverv og valgkomiteroller i flere børsnoterte selskaper. Hennes erfaring er som styremedlem og i noen styrer som nestleder.

Nr 4 – Brita Eilertsen, 50 år
Utdannelse:
Brita Eilertsen er utdannet siviløkonom NHH samt Autorisert Finansanalytiker NHH.

Karriere:
Hun har mer enn 10 års erfaring fra investment banking, både fagstillinger og lederstillinger, og 8 års erfaring fra aktivt styrearbeid.

Styreerfaring:
Brita Eilertsen er medlem i en rekke styrer innen blant annet bank, shipping og kapitalforvaltning. Hun har betydelig erfaring som styremedlem i børsnoterte selskaper innen forskjellige bransjer.

Nr 3 – Elisabeth Krokeide, 50 år
Utdannelse:
Siviløkonom og Høyere revisorstudium ved NHH

Karriere:
Hennes karriere har hele tiden vært innen økonomistyring i børsnoterte industriforetak innen trebearbeidende og mekanisk industri. Videre har hun omfattende erfaring med økonomistyring i energisektoren.

Styreerfaring:
Hennes styreerfaring er som styremedlem i ulike selskaper, bl.a. et børsnotert industriselskap.

Nr 5 – Marianne Lie, 50 år
Utdannelse:
Samfunnsfagstudier ved Universitetet i Oslo innenfor fagene jus og Statsvitenskap, samt diverse lederutviklingskurs.

Karriere:
Marianne Lie har omfattende toppledererfaring fra shipping og fornybar energi.

Styreerfaring:
Hun har omfattende erfaring som styremedlem, spesielt innen shipping og fornybar energi.

Mercuri Urval har bistått i utvelgelsesprosessen og kontaktet referanser.

Hovedpartner som har gjort prisen mulig er PwC.

Vinner: Benedicte Schilbred Fasmer, bsf (at) argentum.no, Argentum tlf  55547000

Kontakt: Gunnar Eckbo, juryleder og initiativtaker til prisen post (at) styreinfo.no, tlf +47 92024576

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.