Juryen skal vurdere kandidatene på longlist og nominere 3 kandidater som vil bli intervjuet av Search Partner. Dersom alle ønsker å stille som kandidater (bli styreleder i løpet av 12-36 måneder) møter de juryen for en samtale før juryen velger en vinner.

I juryen sitter fra HovedPartnere: forslagsrett men ikke stemmerett ved valg av vinner

Kine Kjærnet, Partner GRC – Governance, Risk, Compliance, KPMG

Gro Reinertsen, Leder Norge, Mercuri Urval

Tove Selnes, Konserndirektør People, Storebrand

Fagjury:

Linda Litlekalsøy Aase, vinner 2022, profesjonell styremedlem, medlem Aker Carbon Capture, Enova SF 
Elna-Kathrine Grieg, styreleder Grieg Foundation, eier i Grieg Gruppen hvor hun har flere styreverv. Juryleder Sunnivaprisen, styremedlem Family Business Norway
Svein Richard Brandtzæg, medlem Eramet Norway as, Mondi Group - England, Swiss Steel Group - Sveits
Adele Bugge Norman Pran, styreleder Zalaris, medlem Argentum Asset Managment og Fondsinvesteringer, Hitecvision, Bane Nor, ABG Sunndal Collier, B2Holding
Gunnar Eckbo, styreanalytiker og founder, Styreinformasjon as
Tore Ulstein, styreleder Ulstein Group asa, NORCE Norwegian Research Center, nestleder Ulstein design & solutions, medlem Ulstein Verft, GC Rieber, Norwegian Energy Partners
Tore Bråthen, professor forretningsjus, Handelshøyskolen BI