20180306_182953_resized_956x538.jpg

I dag 6. mars fant kåringen sted hos Advokatfirmaet SANDS med Hovedpartnere AIG og Mercuri Urval. Minister Linda Hofstad Helleand delte ut prisen.

Formål: Synliggjøre kvinnelige styremedlemmer med potensial til å bli styreledere i større selskaper.

Nominering: Mercuri Urval lager en Longlist, inkl tips fra jurymedlemmer.

Kandidatevaluering: Juryen nominerer tre stykker som Mercuri Urval intervjuer og evaluerer. Deretter blir de tre intervjuet av juryen, som så velger en vinner.

I juryen er:
Fagjury

·         Tone Lunde Bakker, Juryleder, CEO Swedbank Norge
·         Kjersti Kleven, Styreleder Kleven Maritime as
·         Birgitte Vartdal, CEO Golden Ocean Management asa, prisvinner 2017
·         Dag Opedal, Styreleder Vita as, Pm Retail as, Viking Footwear as, Byggimpuls as
·         Idar Kreutzer, Daglig leder Finans Norge
·         Gunnar Eckbo, Styreanalytiker, Styreinformasjon as

Hovedpartnere: (forslags-, men ikke stemmerett)
Eli-Anne Kolberg, Daglig leder AIG, Norge
Harald Hjertø, Direktør Mercuri Urval
Partner Kristin Nyhus Halvorsen, Hovedpartner Advokatfirmaet SANDS

Juryens begrunnelse:

I tillegg til tung operasjonell toppledererfaring, har vinneren ditto tung og variert erfaring fra styreverv i ulike typer selskaper, i ulike bransjer - og med ulike typer av utfordringer. Hun har styreerfaring fra selskaper med svært anstrengt økonomi med dertil hørende utfordringer, og fra selskaper der både styrearbeid og selskapsdrift har gått på skinner.

Vinnerens motivasjon for styrearbeid er tuftet på ønsket om å bruke mer av sin kapasitet til å arbeide på et strategisk nivå. Hennes motivasjon er likevel ikke at hun skal utvikle seg selv gjennom styrearbeidet. For å påta seg nye styreverv, må hun ha en overbevisning om at hun med sin bakgrunn og erfaring har noe helt konkret å bidra med i selskapets videre utvikling. Hennes bidrag må kunne utgjøre en forskjell.

Årets vinner har både teknologi- og forretningsbakgrunn, og er i styresammenheng fokusert på både forretningsmodeller, verdikjeder og «Risk-Reward»-vurderinger. Hun har derfor de beste forutsetninger for å sette seg i styrelederstolen i større selskaper.

Som styreleder er hun opptatt av å få kollegiet til å fungere som et team. Hun fasiliterer styrearbeidet på en måte som sørger for å hente ut de komplementære kompetanseområdene rundt bordet. Dette gjør hun ved å utfordre til proaktiv meningsutveksling, og ved å legge til rette for reell takhøyde. Deretter evner hun å samle trådene på en måte som ender i konsensus og tydelige konklusjoner som administrasjonen kan iverksette.

I relasjonen mellom seg og CEO legger hun vekt på en åpen dialog og en «coachende» stil, men hun kan også oppleves som krevende når situasjonen tilsier det.

Vinneren har ved flere anledninger stått overfor situasjoner der hennes integritet er satt på prøve, og hun har hver gang stått fjellstøtt i situasjonen.

Juryen opplever at årets vinner fremstår med et helhetlig kandidatur, og at hun er en absolutt verdig vinner av prisen Women’s Board Award 2018.
Berit Svendsen: kontakt Heidi.Teigen(at) telenor.com
Gunnar Eckbo, post (at) styreinfo.no, +47 92024576

20180306_181122_resized_956x538.jpg

Første rad fra høyre: Minister Linda Hofstad Helleland, Birgitte vinner 2017, Eli-Anne Kolberg i AIG, Henrik Grung i SANDS, Ivar Kreutzer