FOR 11. GANG

Ved kåringen av Årets Styreleder siden år 2000 har juryene søkt etter kvinnelige styreledere i Norden, men det har vært få kandidater. Kun 3 av 16 vinnere har vært kvinner.
Ideen kom derfor opp at vi skulle kåre de beste kvinnelige styreleder kandidatene for store bedrifter ved prisen Women's Board Award som nå har blitt Europeisk. 
Hensikten med prisen var å fremheve kompetente og profesjonelle kvinnelige styreleder talenter for å gjøre valgprosessen best mulig for valgkomiteene og eierne. Prisen har vært utdelt i 10 år.
Juryen vil vurdere kandidatene utfra kriterier som erfaring fra ledergrupper og antall år som styremedlem i store bedrifter over 500 mill kr i omsetning. Et Search firma vil intervjue de 3 nominerte for å finne om de har et brennende ønske om å bli styreleder i en stor bedrift, har tid og kapasitet innen 6-24 mnd og ønsker å holde foredrag i styrefora.
Sammensetningen av juryen består av 2 grupper: Faggruppen og Hovedpartner gruppen som har forslagsrett men ikke stemmerett.

Jury
Hovedpartnere:
Gro Reinertsen, Partner & Team Leader Norway Mercuri Urval
Kine Kjærnet, Partner - Governance, Risk, Compliance KPMG  

Fagjury                                                                                           
Tina Stiegler, prisvinner 2021, styremedlem Posten Norge, TV 2 as, Sandtander Consumer Bank, TV" Gruppen
Juryleder Annette Malm Justad, styreleder Spitsbergen Kullkompani, American Shipping Company asa, Norske Tog as, medlem Awilco Lng asa, Norske Skogindustrier asa
Marianne Elisabeth Johnsen, styreleder Norges sjømatråd as, Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand, Litteraturhuset i Oslo, styremedelem i Elkem asa, Norway Royal Salmon asa. I tillegg medlem/leder av flere valgkomiteer.
Svein Richard Brandtzæg, styreleder Veidekke asa, nestleder DNB asa, medlem Eramet Norway as, Mondi Group - England, Swiss Steel Group - Sveits
Gunnar Eckbo, CEO, styreanalytiker, founder the Nordics, Switzerland and Germany

Mercuri Urval ved Teamleader Gro Reinertsen kartlegger kandidater sammen med jury og Partnere og intervjuer de 3 nominerte som juryen velger.