Kristine Landmark

Womens Board Award 2011

Kristine Landmark vinner Gabrielsen Prisen - Womens Board Award 2011

 Målsetting med prisen:
Synliggjøre kompetente kvinnelige styremedlemmer slik at de naturlig blir kandidater til styrelederposisjoner i større foretak.(ASA og foretak med over 700 mill kr i omsetning)

Prisen er et styrestipend ved Harvard Business School på 4 dager støttet av KLP. Partner som også har støttet prisen er PwC.

Vinneren får derved internasjonal læring og et stort nettverk ve Harvard Alumni med 70.000 medlemmer.

Kriterier:
Norsk statsborger
Minimum 5 års samlet erfaring som styremedlem i større virksomheter (oms. større enn 700 mill kr)
Operasjonell erfaring som leder (med resultatansvar)
Godt personlig omdømme
Kandidat som har opparbeidet kvalifikasjoner og er egnet til å påta seg styrelederverv
Kvinner som allerede innhar styrelederverv i større virksomheter er ikke kandidater til prisen

Intervjuing av Mercuri Urval:
Intervju prosess med ca 1 time med hver kandidat inkludert gjennomgang CV og hvor Mercuri skulle ha fokus på:

Styrelederen har en fasilitator rolle. (kvaliteten på prosessen, riktige metoder og teknikker for samhandling, problemløsing og kreativ tenking/ ideutvikling)

Fra styremedlem til styreleder kreves det mer initiativ.

Integritet
Strategisk – ikke falle i den opeerative fallgruben, heve seg opp til leder nivå
Skape dynamikk i styret – fremme meningsutveksling, dialog og debatt, inkluderende
Samlende – kunne fremme tydelige konklusjoner, oppsummere

 

Juryen består av fra venstre:

Jannik Lindbæk, styreleder Sagex Petroleum asa, tidligere styreleder Statoil og Dnb

Mai-Lill Ibsen, nestleder Folketrygdfondet, styremedlem IT Fornebu Properties asa og Kebony asa

Utdeler Ansgar Gabrielsen

Gunnar Eckbo, juryleder, styreanalytiker, initiativtager

Aage Schaanning, øk.dir KLP


Åse Aulie Michelet, Gabrielsen-prisen 2010, styreleder Photocure asa

Foran: Kristine Landmark, Gabrielsen-prisen 2011

Ikke tilstede:
Eli Moe-Helgesen, Partner PwC - Partner,  Sverre Thornes, konsernsjef KLP - Partner,  Arne Selvik, kommunikasjonsdir. AFF

De har vurdert kvinner i ASA selskapene og store foretak over 700 mill i omsetning og resultatet ble
4 nominerte:

Rebekka Glasser Herlofsen, siviløkonom og finansanalytiker fra Oslo

Siri Hatlen, sivilingeniør fra Oslo.

Kristine Landmark, siviløkonom fra Ålesund

Eli Arnstad, cand. mag høgskolekandidat fra Skatval

Begrunnelse:
Hun er en veldig spennende, internasjonal kandidat, 57 år og har egen virksomhet hvor hun konsentrerer seg om styrearbeid etter 20 år i Stokke, siste 6 år som adm.dir.

Vinneren har asa verv i : Glamox asa oms 1,7 mrd, Rieber & Søn asa 4,5 mrd, Hexagon Composite asa 0,8 mrd, Norway Royal Salmon asa 2,0 mrd, Polaris Media ASA 1,8 mrd. Alle selskap har gode resultater på bunnlinjen. Hun har også verv i mindre AS og foreninger.

Hun har bred erfaring fra ASA styrer med omsetning fra 800 mill kr til 4,5 mrd kr i bransjer som: entreprenør, industriproduksjon, fiskeoppdrett, media og derved har hun lært hvordan gode styreledere gjør jobben i styrerommet. Hun kan trekke på denne brede erfaringen når hun blir valgt som styreleder.

Hun er meget operativ av legning, kjempe dynamisk og forretningsorientert. Hennes styrke er forretningsutvikling, marketing, branding og posisjonering som blir viktigere i dagens marked med knallhard konkurranse og store volum svingninger. Hun brenner for dette området og har mye internasjonal erfaring ved mye eksport de siste årene.

Hun har lang praksis fra forbrukermarkedet med 21 år i Stokke og gjennomførte der en vellykket turnaround som administrerende direktør fra 2004 til 2010. Stokke solgte i 2010 for 730 mill kr med en EBIT på 17% og en eksportandel på 98%. Hun er nestleder i et styre. Hun har egenskapen lett for å bli engasjert, har mye spennende å fortelle og en kjemperessurs i et styre med sin brede og internasjonale erfaring.

Når det gjelder prisutdelinger er det vanskelig å finne kandidater i distriktene, det har juryen klart da vinneren er fra Ålesund. Forrige vinner var fra Oslo.

Utdeling av Havard stipendiet fra KLP ved Aage Schaanning:

 

VINNER AV GABRIELSEN-PRISEN 2011 -  KRISTINE LANDMARK, ÅLESUND

Vil du kontakte vinneren: kristine.landmark(at)stokke.com

Juryleder Gunnar Eckbo, tlf +47 92024576 - post(at)styreinfo.no

 

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.