Gode varslingsrutiner er viktig for håndtering av alle kritikkverdige forhold på arbeidsplasser. Det er derfor en oppgave for styret å påse at administrasjonen har slike rutiner og følger opp varsler. Webvarslingstjenesten Whistle er en løsning.

Alle virksomheter med mer enn 5 ansatte er pålagt å ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

Den 1. Januar 2020 trådte nye regler for varsling i kraft, og der kravene til varslingsrutiner i virksomheter ble skjerpet. 

Hva er kritikkverdige forhold?

Ifølge Arbeidstilsynet regnes kritikkverdige forhold som forhold som er i strid med:

  • lover og regler
  • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • etiske normer som det er bred tilslutning om i samfunnet 

Det er både en plikt og rett for ansatte dersom de ser lovbrudd, korrupsjon, underslag,  økonomisk utroskap, røpe eller selge forretningshemmeligheter, tilbakehold av viktig informasjon for ledelsen, miljøforurensing, trakassering av medarbeidere/små leverandører eller brudd på taushets- eller konfidensialitetsbestemmelser.

 Hva er formålet med varslingsrutiner?

 De senere årene har en rekke saker i media fremhevet viktigheten av gode varslingsrutiner. Ledelsen kan da fange opp kritikkverdige forhold og kan ta tak i det kritikkverdige før media. Ved å ha godt etablerte varslingsrutiner kan selskapet forebygge, avdekke og stoppe det kritikkverdige problemet før det eskalerer med påfølgende kostnader og omdømmetap.

Via Whistle kan ansatte varsle helt anonymt, ved at varslene blir kryptert og lagret på en sikker server. Personopplysninger blir behandlet i henhold til Datatilsynets regelverk. Formålet med anonymiteten er at terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold skal være lav, slik at eventuelle saker kan håndteres raskt og på riktig måte. I tillegg kan man legge ved dokumentasjon, som bilder og videoer, for å enkelt kunne gi en bedre beskrivelse av forholdet. Dette vil gi ledelsen det beste grunnlaget for å motta, forstå og behandle innkommende varsler. 

Kontakt info til AdvokatOnline AS ved advokat Carl Vemmestad, klikk her