Juryens begrunnelse lest av Erna Solberg:

 Vinneren til Women's Board Award 2022 har følgende egenskaper:  

 • Opptatt av internasjonalt lederskap og skape verdier ikke bare for eget selskap, men også for AS Norge
 • Resultater skapes gjennom folk, det er ikke «soft», men god butikk
 • Fremstår som en moden og reflektert leder som evner å gjøre strategiske og operasjonelle avveininger
 • Har betydelig operasjonell erfaring fra kompetansebedrifter i konkurranseutsatte markeder
 • Opptatt av å kunne være seg selv, med egen identitet. Hun fremhever viktigheten av å bli trygg på egen historie, hvem du er, hvilken lidenskap du har, tørre å gjøre feil, om ikke man tør gjøre feil blir man aldri god
 • Opptatt av å finne et «purpose»
 • er en strateg, men opptatt av detaljer og drift
 • en lagleder, inkluderende, en som ser andre, en som gir tillit og skaper trygghet

 Vinneren om styreleder jobben:

 • Bidra, påvirke, representere og lære på tvers av ulike bransjer
 • Opptatt av å være en rollemodell
 • Opptatt av å få mangfold inn i styrerommet, en bredere sammensetning. Hun fremhever viktigheten av å invitere unge inn.

 Vinneren beskrives som en person med meget sterk integritet både på egne og aksjonærenes vegne.

 

Det er med stor glede at jeg kan overrekke et valgfritt Executive kurs ved Handelshøyskolen BI inntil kr 100.000 og
tittelen Women's Board Award 2022 
til: Linda Litlekalsøy Aase.   

 

Kort oppsummert CV :

24/10-22 tidligere CEO i SalMar, har vært i SalMar i totalt 2 ½ år, først som styremedlem og nå som CEO